Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Narodowe Święto Niepodległości

Data rozpoczęcia: 11 listopada 2021 09:00 | Data zakończenia: 11 listopada 2021 16:00

Zapraszamy naszych widzów do zwiedzania Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 11 listopada 2021 r.

Wystawa stała w tym dniu będzie udostępniona bezpłatnie. Zapraszamy w godzinach 9.00-16.00

 

My obchody rozpoczęliśmy w wigilię Święta współuczestnicząc w projekcie „Szkoła do hymnu” – nasi przedstawiciele odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego wspólnie z gronem pedagogicznym, uczniami klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim oraz Burmistrzem miasta, p. Jerzym Rębkiem. Następnie Kustosz muzeum p. Jacek Zagożdżon wygłosił prelekcję dla uczniów klas 7-8 tejże szkoły, na temat historii powstania Hymnu Narodowego oraz, jak słowa i tematyka pieśni przeplata się z tradycjami i historią polskiego lotnictwa wojskowego. W tym samym dniu podpisana została umowa o współpracy pomiędzy SP nr 1 i muzeum, którą to współprace potwierdził p. Burmistrz, jako organ prowadzący.

 

Dzieciom i młodzieży z radzyńskiej szkoły dziękujemy za zainteresowanie i patriotyczną postawę.

Zapraszamy wszystkich Państwa do uczestniczenia w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

 

w czwartek 11 listopada 2021 r:

8:45 – złożenie wiązanek pod Pomnikiem Niepodległości na placu przed Urzędem Miasta Dęblin

9.00 – uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny z oprawą muzyczną Orkiestry Wojskowej z Dęblina w kościele pw. Piusa V Papieża w Dęblinie

10.10 – przemarsz uczestników uroczystości ulicami Dęblina

10.30 – uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości- na placu przez Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt

11.00 – piknik pod hasłem „Dzień szacunku dla munduru”

Serdecznie zapraszamy Państwa do naszego oddziału – Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

rozpoczynamy o godzinie 12.00

 

w programie:

– powitanie gości

– wyróżnienie  Muzeum OPL srebrną honorową odznaką „Gryfa Zachodniopomorskiego”

– wręczenie odznaczeń członkom stowarzyszeń i organizacji kombatanckich miasta Koszalina

– gala finałowa IV Międzynarodowego Polonijnego Konkursu Literackiego „Tam, gdzie kamienie mówią po polsku” o szablę Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz konkurs pieśni legionowych. (współorganizator Związek Piłsudczyków RP Okręg Środkowopomorski)

– uruchomienie artyleryjskiej wyrzutni rakietowej  BM-13 („Katiusza”)

 

 

Wystawa stała w tym dniu będzie udostępniona bezpłatnie. Zapraszamy w godzinach 9.00-15.00