Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Muzeum wyróżnione

Data wydarzenia: 10 grudnia 2018

Muzeum Sił Powietrznych zostało uhonorowane wyróżnieniem za zaangażowanie w organizację 26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Nagroda została wręczona podczas uroczystej ogólnopolskiej Gali EDD 7 grudnia 2018 r w Warszawie. Koordynatorzy EDD- Narodowy Instytut Dziedzictwa- docenili wydarzenie pn. „Zaślubiny z Wisłą w Dęblinie”, którego pomysłodawcą jest dyrektor muzeum-Paweł Pawłowski, a w tym roku było organizowane w jubileuszowym roku Stulecia odzyskania Niepodległości i Stulecia Ligi Morskiej i Rzecznej. Zaślubiny miały miejsce 15 września 2018 r. nad Wisłą przy Miejskim Domu Kultury. Partnerami tego wydarzenia była Liga Morska i Rzeczna, Miejski Dom Kultury w Dęblinie i Stowarzyszenie Odbudujmy Przystań. Patronatu honorowego udzieliła nam pani Burmistrz- Beata Siedlecka.

Podczas 26. edycji EDD odbyło się ponad 1900 imprez w blisko 400 miejscowościach. Motywem tegorocznej edycji była „Niepodległa dla wszystkich!” – hasło nawiązujące do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ideą towarzyszącą co roku Europejskim Dniom Dziedzictwa jest przybliżanie społeczeństwu wspólnego dziedzictwa kulturowego. Rok rocznie EDD posiadają inną myśl przewodnią – w tym roku nawiązaliśmy do okrągłej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, by włączyć się we wspólne świętowanie tego jubileuszu.Ufamy, że edukacyjny walor tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia przyczyni się do popularyzacji dziedzictwa, zarówno tego najbliższego, lokalnego, jak i narodowego, i jego wkładu w budowanie naszej tożsamości – powiedział Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wieczór uświetnił występ Chóru Dziewczęcego Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego.

W każdym województwie przyznano wyróżnienia instytucjom, muzeom, organizacjom pozarządowym, osobom dla których historia, zabytki i kultura są ważnym aspektem w popularyzacji i upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie kulturowym. W województwie lubelskim wyróżnienia przyznano 6 organizatorom.

zdjęcia: Dagmara Karpińska,

informacje na podstawie: edd.nid.pl