Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Muzeum w Koszalinie ma swojego patrona

Data wydarzenia: 31 sierpnia 2018

W piątek 31 sierpnia 2018 r. w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie odsłonięta została pamiątkowa tablica poświęcona płk Stanisławowi Paszkiewiczowi. Uroczystość związana była z nadaniem dla Muzeum imienia pierwszego komendanta Oficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej, której współczesne tradycje kontynuuje  Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. R. Traugutta w Koszalinie. Upamiętnienie płk. Paszkiewicza wpisuje się w dwie ważne rocznice – Stulecie Polskiej Broni Przeciwlotniczej oraz 70. rocznicę utworzenia wojskowego szkolnictwa zawodowego w Koszalinie.

W wydarzeniu uczestniczyło wielu znamienitych gości, m.in. I. zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego- gen. broni Michał Sikora, szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej- gen. bryg. Stefan Mordacz, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON – dr Zbigniew Ciosek wraz z p. Grzegorzem Koryckim. Z Warszawy przyjechali również synowie płk. S. Paszkiewicza, Zbigniew i Jerzy.  Licznie zgromadzonych kombatantów i weteranów Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, przedstawicieli władz administracyjnych i samorządowych Koszalina powitał dyrektor Muzeum Sił Powietrznych Paweł Pawłowski.

Uroczystość – zgodnie z ceremoniałem wojskowym – prowadził adiunkt Muzeum OPL, dr. Wojciech Grobelski, występujący w historycznym mundurze oficera 1. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej im. Marsz. E. Rydza-Śmigłego z okresu II Rzeczypospolitej. Emocjonalne wystąpienie wygłosił także syn pułkownika-  p. Zbigniew Paszkiewicz, który wspominał nie tylko ojca, ale również swoje dziecięce lata spędzone w Koszalinie. W trakcie uroczystości, za dbałość o orężne tradycje i współpracę ze środowiskami niepodległościowymi, Kombatanckimi Krzyżami Zwycięstwa uhonorowano płk. dypl. Dariusza Sienkiewicza – byłego komendanta Centrum Szkolenia Sił Powietrznych oraz muzealnego adiunkta, dr. Wojciecha Grobelskiego. Podczas wydarzenia goście zwiedzali również nową wystawę  pn. „100 lat Polskiej Broni Przeciwlotniczej”, którą dzisiaj wzbogaciła rzeźba „Kapsuła czasu” autorstwa kpr. Króla z 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego.