Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Muzeum i Aeroklub Orląt razem

Data wydarzenia: 23 stycznia 2019

Wspólne działania na rzecz popularyzacji historii i techniki wojskowej, wspieranie edukacji historycznej oraz współpraca w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych stanowią główne założenia Porozumienia zawartego 22 stycznia 2019 roku pomiędzy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie a Aeroklubem „Orląt” w Dęblinie. W imieniu obu stron sygnowali je: dyrektor muzeum Paweł pawłowski i Prezes Aeroklubu- Adam Zugaj. Porozumieniu towarzyszył również akt przekazania przez Stowarzyszenie samolotu Cessna-150M SP-EZH do muzealnej kolekcji.

Wydarzenie było punktem kulminacyjnym spotkania pn. „Historia Aeroklubu w Dęblinie”,podczas którego z dziejami tej organizacji i planowanymi działaniami zapoznawali nas: pan Andrzej Jaworski (sekretarz Aeroklubu i dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie), mjr.pil. Jan Tarczoń i ppłk.pil. Zbigniew Swoboda – członkowie Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.