Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Miesiąc z Patronem Muzeum- płk. Stanisławem Paszkiewiczem

Data rozpoczęcia: 08 maja 2021 | Data zakończenia: 30 maja 2021

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie – Paweł Pawłowski

oraz Komendant Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie – płk Józef Trejder

 

zapraszają w maju do zwiedzania Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie z okazji imienin patrona – pułkownika Stanisława Paszkiewicza – Pierwszego Komendanta Oficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie.

 

Pułkownik Stanisław Paszkiewicz, ur. 22 czerwca 1903 r. w Pawłówce k. Tomaszowa Lubelskiego. Ochotnik wojny 1920 r. w szeregach 9 pułku piechoty Legionów. Ukończył Oficerską Szkołę Artylerii w Toruniu. Służył m.in. w 30 Pułku Artylerii Lekkiej we Włodawie, a od 1931 r. w 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Warszawie. W wojnie 1939 r. dowodził  samochodową baterią 75 mm armat przeciwlotniczych. Internowany na Węgrzech, przedostał się do Francji a następnie do Wielkiej Brytanii. Podczas bitwy o Monte Cassino dowodził dywizjonem w 5. Kresowym Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 5. Kresowej Dywizji Piechoty. W grudniu 1945 r. powrócił do kraju. Dowodził m.in. 2. Pułkiem artylerii lekkiej w Radomiu. W sierpniu 1948 r. awansowany do stopnia pułkownika został wyznaczony na stanowisko komendanta nowo utworzonej Oficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie. Zwolniony ze stanowiska w 1950 r. i represjonowany w okresie stalinowskim, zmarł 2 grudnia 1959 r.

 

Nadanie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej imienia Pułkownika Paszkiewicza miało miejsce 31 sierpnia 2018 roku podczas Centralnych Obchodów Stulecia Polskiej Broni Przeciwlotniczej oraz w 70. rocznicę utworzenia wojskowego szkolnictwa zawodowego w Koszalinie.

 

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie, utworzone 7 czerwca 2004 r.,  przyjęło dziedzictwo i kultywuje tradycje jednostek związanych ze szkolnictwem przeciwlotniczym, w tym Oficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej, funkcjonującej w Koszalinie w latach 1948-1966.

 

Zapraszamy do zwiedzania Muzeum i poznania niezwykłej biografii  naszego patrona i historii szkolnictwa wojskowego w Koszalinie oraz uzbrojenia i sprzętu Wojsk Obrony Przeciwlotniczej.

Prezentacja sylwetki Patrona- pułkownika Stanisława Paszkiewicza. opracowanie: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Wykorzystano materiały archiwalne ze zbiorów Rodziny Paszkiewicz.

pomysłodawca akcji: Malwina Markiewicz

opracowanie prezentacji, projekty graficzne: Malwina Markiewicz

Zapraszamy od piątku do niedzieli w godzinach 10.00-16.00

Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie- Oddział Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

ul. Wojska Polskiego 70