Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Lubelskie Forum Muzealne

Data rozpoczęcia: 22 sierpnia 2022 10:00 | Data zakończenia: 22 sierpnia 2022 14:00

Szanowni Państwo

dr Piotr Kondraciuk – Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym

oraz  Paweł Pawłowski -Prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich

zapraszają do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu  Lubelskie Forum Muzealne, organizowanym przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

 

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 22 sierpnia 2022 r. o godzinie 10.00 w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym – Oddział Zamek w Janowcu, ul. Lubelska 20

 

Będzie to czwarte spotkanie adresowane do pracowników muzeów z województwa lubelskiego: kadry zarządzającej, edukatorów, pracowników naukowych, osób zajmujących się komunikacją i promocją, pracowników obsługi widowni. Celem spotkań jest profesjonalizacja kadr instytucji muzealnych, wymiana doświadczeń, integracja środowiska muzealnego. Podczas spotkań przekazywana będzie wiedza przez ekspertów, praktyków i teoretyków z zakresu muzealnictwa, zmian w ustawodawstwie polskim, trendów w turystyce i obsłudze widzów, oraz współpracy branży muzealnej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Program :

10.00 – powitanie i część referatowa

– Poczuć historię, czyli co jeszcze może muzealnik dla zaangażowania na rzecz lokalności – Katarzyna Kluczwajd (WBP Książnica Kopernikańska w Toruniu)

Refleksja na temat działań inspirujących zaangażowanie na rzecz lokalności, które mogą być podejmowane przez muzeum, choć nie wyłącznie przez ten rodzaj instytucji kultury. Muzeum nad innymi placówkami ma w tej materii przewagę w postaci zbiorów. Owe „rzeczy”, używając terminu z tytułu wystawy głównej Muzeum Warszawy (Rzeczy warszawskie), stanowią centrum muzealnego wszechświata, ale też punkt wyjścia dla nowych aktywności.

W muzealnej narracji dziś odbiorcy fakty nie wystarczą – potrzebna jest interpretacja dziedzictwa adresowana do wszystkich zdolności poznawczych (Freeman Tilden) = „opowiadanie historii”, budowanie relacji, ukazywanie różnych znaczeń rzeczy oraz związków między nimi w sposób, który jest czymś więcej niż informacją. Interpretacja to odkrywanie głębszych znaczeń i tworzenie wartości dziedzictwa; powinna fascynować – nie instruować, powinna inspirować. Wartościowanie dziedzictwa to proces, nie stan dany raz na zawsze; to my nadajemy mu wartości (Stanisław Ossowski).

 

– Eko muzeum –  dr Wiesław Skrobot

Zamek w Janowcu w kontekście rewitalizacji krajobrazu kulturowego – dr Piotr Kondraciuk  (Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym)

 

12.00 – poczęstunek i zwiedzanie Zamku w Janowcu

13.00 – Zebranie Członków Stowarzyszenia Muzealników Polskich- oddział Lubelski

ta część spotkania adresowana jest tylko do Członków Lubelskiego Oddziału SMP oraz osób zainteresowanych wstąpieniem do stowarzyszenia

Planowane zakończenie- 14.00