Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Lubelskie Forum Muzealne

Data rozpoczęcia: 20 stycznia 2020 11:00 | Data zakończenia: 20 stycznia 2020 15:00

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu  Lubelskie Forum Muzealne, organizowanym przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

 

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 20 stycznia 2020 r. o godzinie 11.00 w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie , ul. Lotników Polskich 1

 

Będzie to drugie spotkanie adresowane do pracowników muzeów z województwa lubelskiego: kadry zarządzającej, edukatorów, pracowników naukowych, osób zajmujących się komunikacją i promocją, pracowników obsługi widowni. Celem spotkań jest profesjonalizacja kadr instytucji muzealnych, wymiana doświadczeń, integracja środowiska muzealnego. Podczas spotkań przekazywana będzie wiedza przez ekspertów, praktyków i teoretyków z zakresu muzealnictwa, zmian w ustawodawstwie polskim, trendów w turystyce i obsłudze widzów, oraz współpracy branży muzealnej.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

 

program

11.00 – powitanie- Prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich- Paweł Pawłowski

11.10 – wystąpienie: dr hab. Dorota Folga-Januszewska –  Definicja muzeum. Dzieje dyskusji o misji muzeum i nowa definicja muzeum ICOM

Podczas Konferencji Generalnej ICOM w Kioto, 7 września 2019 r, po przedstawieniu nowej definicji muzeum oraz w wyniku dyskusji, Zgromadzenie Generalne ICOM podjęło decyzję o odłożeniu głosowania nad przyjęciem nowej definicji do 2020 r. Wystąpienie będzie przeglądem ewolucji definicji muzeum na przestrzeni lat 1946-2019.

 

12.00 – dyskusja

12.30 – przerwa kawowa / zwiedzanie nowych wystaw w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

13.00 – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Muzealników Polskich- oddział Lubelski

 ta część spotkania adresowana jest tylko do Członków Lubelskiego Oddziału SMP oraz osób zainteresowanych wstąpieniem do stowarzyszenia

w programie zebrania:

  • Wybór Członka Zarządu Oddziału SMP
  • Sprawozdanie Zarządu Oddziału SMP ze zrealizowanych zadań w latach 2018-2019
  • Propozycje do planu pracy Oddziału Lubelskiego SMP w kadencji 2020-2021
  • Sprawy wniesione
  • Dyskusja

 

15.00 – planowane zakończenie zebrania

informacja o prelegencie

dr hab. Dorota Folga- Januszewska

 

historyk sztuki, muzeolog, krytyk,

obecnie Zastępca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Od 1979 r. pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie. W 1991 r. została kuratorem Gabinetu Grafiki i Rysunków Współczesnych, w 1995 r. wicedyrektorem ds. naukowych. W okresie 2007-2008 dyrektor muzeum.

Wykładowca w Katedrze Iberystyki Wydziału Neolofilologii UW (1983-1990) oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego UW (od 1994). Od 2008 r. prof. w Instytucie Historii Sztuki UKSW w Warszawie. Od 2011 r. dyrektor Instytutu Muzeologii UKSW.

 

W latach 2002-2018 prezydent Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Członek Międzynarodowej Rady Muzeum ICOM, od 1994 r. Członek Central European ICOM Group), od 2007 przedstawiciel Polski w NEMO.

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków AICA. Od 2005 r. członek 8-osobowej grupy ekspertów EU ds. muzeów (Culture Unit). Członek rad naukowych, rad muzealnych i doradczych, m.in. Rady Archiwalnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Europy w Brukseli. Autorka ponad 250 książek, katalogów, artykułów i opracowań w zakresie sztuki XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem grafiki), muzeologii, teorii sztuki od XVI do XX wieku oraz autorka scenariuszy 50 wystaw. Nagrodzona m. in.: 2-krotnie Nagrodą PAN im. S. Walickiego (1978, 1979), nagrodą SHS dla Młodych Historyków Sztuki (1982), Nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wkład w Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku (1997, 2002, 2004, 2006), American Award for Business Women (2000), Medalem Kunsthistorisches Museum w Wiedniu (2003), Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta (2005).

informacje dla uczestników

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowegoZałącznik –  i przesłanie go drogą e-mail na adres sekretariatu Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Lubelski: marketing@muzeumsp.pl do dnia 15.01.2020 r.

 

 

Organizatorzy:

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Lubelski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich