Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Konferencja naukowa WSOSP

Data wydarzenia: 18 marca 2014

11-12 marca w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie odbyła się, przy czynnym udziale Muzeum Sił Powietrznych, konferencja naukowa „Nauczyciel/instruktor przygotowujący do zawodów trudnych i niebezpiecznych”.

Myślą przewodnią konferencji były problemy dotyczące doboru kandydatów do zawodów trudnych i niebezpiecznych oraz ich kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem  w tym procesie roli nauczyciela/instruktora przygotowującego do tych zawodów. Kluczowym problemem konferencji był profil osobowo-zawodowy nauczyciela/instruktora przygotowującego do zawodów trudnych i niebezpiecznych oraz model jego efektywnej pracy dydaktycznej i szkoleniowej. Przedstawiciele uczelni, instytucji, organizacji oraz ośrodków szkoleniowych przygotowujących kandydatów do trudnych i niebezpiecznych zawodów wymienili się swoimi doświadczeniami i procedurami postępowania wdrażanymi w toku szkolenia. Wspólnie zastanawiano się nad problemem stresu i komunikacji w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.

Dyrektor MSP gen. bryg. rez. pil. inż. Ryszard Hać wygłosił referat o roli symulatorów w procesie przygotowania pilotów, nawigatorów i służb ruchu lotniczego w procesie przygotowania do zawodu. Z dużym zainteresowaniem spotkało się nagranie z, wykonywanego przez niego, lotu zapoznawczego na samolocie szkoleniowym Aermacchi M346 Master. Jako czynny wykładowca WSOSP, poruszył temat zadań jakie stoją przed instruktorami prowadzącymi szkolenie na nowym samolocie.

Jednym z punktów programu było, obok zwiedzania Muzeum, zapoznanie się z wystawą urządzeń treningowych i symulatorów używanych zarówno dawniej, jak i obecnie w trakcie szkolenia lotniczego i nawigatorskiego. Uczestnikom konferencji unaoczniło to jak duży postęp nastąpił w rozwoju systemów wsparcia procesu dydaktycznego w lotnictwie.

2013

IMG_2136

IMG_2158