Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

konferencja naukowa: Lotnicze świadectwa wizyt św. Jana Pawła II do Ojczyzny – zabezpieczenie pielgrzymek przez Siły Powietrzne RP

Data rozpoczęcia: 16 października 2019 10:00 | Data zakończenia: 16 października 2019 15:00

Czterdzieści lat temu, w dniach 2-10 czerwca 1979 roku, Karol Wojtyła po raz pierwszy odbył pielgrzymkę do Polski jako papież Jan Paweł II. Odwiedził wówczas Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ. Pielgrzymka, która zdaniem wielu historyków w dużym stopniu zapoczątkowała też rozpad systemu komunistycznego, wyzwoliła w kraju nieopisany entuzjazm i równie wielkie obawy ówczesnych władz. Papież wypowiedział wtedy słynne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Za każdą wizytą w rodzinnym kraju, a było ich w sumie osiem – dodawał Polakom otuchy i nadziei, wskazywał jak radzić sobie w chwilach zwątpienia i apatii. Był wielkim nauczycielem narodu i wybitnym człowiekiem, dziś świętym tysiąclecia Państwa Polskiego.

W środowisku lotników polskich wciąż żywa jest pamięć o tych wydarzeniach: Siły Powietrzne aktywnie uczestniczyły w zabezpieczaniu tych pielgrzymek pod względem lotniczym i logistycznym.

 

„ By czas nie zatarł i niepamięć” – pod tym hasłem Muzeum Sił Powietrznych, we współpracy ze Stowarzyszeniem Pamięć Jana Pawła II, zapraszają 16 października 2019 r.  na konferencję popularnonaukową zatytułowaną „Lotnicze świadectwa wizyt św. Jana Pawła II do Ojczyzny – zabezpieczenie pielgrzymek przez Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Patronatem honorowym objęli konferencję:

Metropolita Lubelski Arcybiskup Stanisław Budzik i Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

 

Celem konferencji jest przedstawienie historii pielgrzymek Jana Pawła II do Polski z perspektywy ich zabezpieczenia, szczególnie ich transportu lotniczego, w którym brali udział żołnierze i sprzęt Sił Powietrznych. Wiele masowych – pielgrzymich spotkań odbyło się na lotniskach wojskowych. Chcemy sięgnąć pamięcią do tych wydarzeń, ukazać ogrom wysiłku organizacyjnego i logistycznego żołnierzy Wojska Polskiego. Zaprosiliśmy do udziału w seminarium świadków, organizatorów tych masowych przedsięwzięć, historyków, pasjonatów oraz wszystkich tych, którym historia lotnictwa oraz dzieje papieskich pielgrzymek do Polski są bliskie.

 

Swoje referaty wygłoszą między innymi:

– gen. bryg. (r) pil. dr Ryszard Hać prof. wizytujący Lotniczej Akademii Wojskowej, który jako Szef Lotnictwa w Dowództwie Sił Powietrznych miał pełny obraz zaangażowania Sił Powietrznych w obsługę pielgrzymek.

– płk dypl. (r) pil. Leonard Ciosek, zastępca Szefa Zespołu Organizacyjnego pielgrzymki w 1999 r., dowódca „Eskadry Papieskiej”

– płk dypl. (r) inż. Jan Urbaniak czuwał nad zabezpieczeniem lotniczym przez stronę polską wizyty Jana Pawła II na Litwie Łotwie i Estonii w 1993 roku.

– płk (r) dr inż. Andrzej Szmania z ramienia DWLiOP czuwał nad zabezpieczeniem logistycznym pielgrzymki w 1997 r.

– mgr Marcin Arbuz (MSP) przedstawi przebieg papieskiej wizyty na lotnisku „Szkoły Orląt” 4 czerwca 1991 r. w Radomiu, bo przecież ówczesny 60. Pułk Lotniczy wchodził strukturalnie w skład dęblińskiej Uczelni.

 

Referaty i wystąpienia planujemy wydać roku 2020 r. w 100. rocznicę urodzin Wielkiego Polaka i w Roku Świętego Jana Pawła II, uchwalonym przez Sejm RP.

Sesji naukowej będzie towarzyszyć ekspozycja, na której zaprezentujemy liczne artefakty związane z pielgrzymkami papieża, m.in. „schody papieskie”, używane do podróży na pokładzie śmigłowca Mi-8, kolekcję modeli i odznak papieskich z prywatnej kolekcji gen. bryg. Ryszarda Hać.

 

Serdecznie Zapraszamy

program konferencji

16 października 2019 – środa –

9.30-10.00 –rejestracja uczestników

  • 10.00  uroczyste otwarcie konferencji- dyrektor muzeum Paweł Pawłowski, wystąpienia gości honorowych, wręczenie Aktu Nadania Medalu Św. Jana Pawła II dla Muzeum przez Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II

wystąpienia wprowadzające:

  • 10.30-11.00 Lotnicze świadectwa pielgrzymek Papieża św. Jana Pawła II do Ojczyzny –   gen. bryg.( R) pil. dr Ryszard Hać, Lotnicza Akademia Wojskowa
  • 11.00-11.30  Formy upamiętniania pontyfikatu Papieża Polaka w skali całego kraju–  mgr Ryszard Zawadowski, dyrektor Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu JP II

Sesja plenarna

prowadzenie: dr Roman Kozłowski – Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

  • 11.30-11.50 Śmigłowiec papieski w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Mateusz Tułodziecki, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

11.50-12.20    przerwa kawowa

  • 12.20-12.40  103.„papieski” – zapomniana pielgrzymka – płk dypl. (R) inż. Jan Urbaniak,  Członek Zarządu Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich
  • 12.40-13.00  Pielgrzymka do ojczyzny w 1997 roku – płk (R) dr Andrzej Szmania, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP o/Dęblin
  • 13:00 – 13.20 Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny w 1999 roku – płk dypl. (R)  pil. Leonard Ciosek, Z-ca Szefa Zespołu Organizacyjnego Pielgrzymki, dowódca „Eskadry Papieskiej”
  • 13.20-13.40  Wizyta Papieża na lotnisku Szkoły Orląt w Radomiu 4 czerwca 1991 roku -mgr Marcin Arbuz, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

13.40  podsumowanie konferencji

  • 14.00 otwarcie wystawy pt.: Pamiątki z wizyt Jana Pawła II  w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych

14.30 poczęstunek

miejsce konferencji:

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1