Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

informacja o wyborze oferty

Data wydarzenia: 19 kwietnia 2019

W związku z prowadzonym na podstawie ogłoszenia z dnia 12.03.2019 r., postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług pod nazwą „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie” informujemy, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Oferta na realizację usług złożona przez firmę czyszczeniepro.pl Adrian Pawłowski z siedzibą w Kaliszu, za cenę 19 200,00 zł brutto jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów (cena 100%) i uzyskała ocenę 100 pkt.

do pobrania- PDF- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.2019