Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

III Akademia Modelarska

Data wydarzenia: 12 czerwca 2018

Z okazji Dni Dęblina zapraszamy miłośników lotnictwa na trzecią edycję Akademii Modelarskiej do Muzeum Sił Powietrznych.

Warsztaty modelarskie prowadzone będą przez doświadczonych modelarzy z klubu ZTS Lublin, pod kierownictwem Piotra Laskowskiego.  Pod okiem fachowców będziemy uczyć się podstaw modelarstwa, pracy z kolorem, nanoszenia oznaczeń – jednym słowem sztuki modelarskiej od podszewki.

Zapraszamy szczególnie najmłodszych widzów, dla których może to być pierwsza okazja do zbudowania własnoręcznie samolotu. Podczas tych zajęć nauczymy się tworzyć modele, stopniowo przechodząc przez wszystkie etapy ich powstawania. Modelarstwo to nie tylko nauka poprzez zabawę i uruchamianie wyobraźni, ale przede wszystkim rozwijanie zdolności manualnych i lekcja cierpliwości.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: ogólnym rozporządzeniem) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sił Powietrznych z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin . W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym przez administratora danych inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: inspektor@muzeumsp.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu ustalenia ilości osób biorących udział w warsztatach i określenia stopnia zaawansowania uczestników. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia)
  3. Dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji .
  4. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie wizerunku to będzie on przetwarzany w celu zamieszczenia  zdjęć na stronie internetowej Muzeum, biuletynach i innych materiałach promocyjnych, do momentu wycofania zgody. Zgoda taka będzie mogła być wycofana w każdym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych, a także prawo przenoszenia danych i prawo do bycia zapomnianym. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych w zakresie pkt. 2 jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji i do przygotowania odpowiednich zestawów modelarskich, natomiast w zakresie pkt. 4 dobrowolne i w każdym czasie zgoda może być wycofana.

Zapraszamy wszystkich chętnych na warsztaty!

16 czerwca 2018r, sobota, godz 13.00-17.00

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie , ul. Lotników Polskich 1

Partnerami wydarzenia są  Miasto Dęblin i Miejski Dom Kultury w Dęblinie,