Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

II posiedzenie Rady Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Data wydarzenia: 16 grudnia 2013

 W dniu 12 grudnia 2013 br. odbyło się II posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Rada została powołana decyzją nr 77/MON ministra Obrony Narodowej z dn. 28 marca 2013 roku. W jej skład weszły osoby powołane spośród kandydatów wskazanych przez ministra Obrony Narodowej, dowódcę Sił Powietrznych, organy samorządu terytorialnego, dyrektora MSP oraz środowisko seniorów lotnictwa.

W posiedzeniu udział wzięli:

  • Pan Robert Gretzyngier – Redaktor i wydawca periodyków lotniczych, autor prac poświęconych historii lotnictwa,
  • Pani Agnieszka Zadura —  Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego,
  • Płk dr Andrzej Marciniuk – Szef Katedry Nauk Ogólnokształcących WSOSP
    w Dęblinie,
  • Pan Wojciech Matusiak – dziennikarz, autor opracowań historycznych zajmujący się problematyką lotniczą,
  • Płk pil. w st. spocz. mgr. inż. Kazimierz Pogorzelski – Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Lotników Polskich,
  • Gen bryg. Michał Sikora – Inspektor Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych –  pełniący funkcję przewodniczącego Rady Muzeum,
  • Płk rez. dr Józef Zieliński – autor opracowań historycznych zajmujący się problematyką lotniczą,
  • Płk rez. pil. dr inż. Janusz Ziółkowski – Dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego.

Posiedzenie Rady Muzeum odbyło się w Sali Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Członkowie zapoznali się i w glosowaniu przyjęli  protokół z I posiedzenia Rady Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, które odbyło się w kwietniu br.

Dyrektor MSP, gen. bryg. rez. pil. inż. Ryszard HAĆ w prezentacji pt.: „Sprawozdanie z działalności Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie za rok 2013 ” przedstawił dotychczasowe osiągniecia Muzeum w zakresie pozyskiwania i ewidencjonowania zbiorów, a także w zakresie działalności edukacyjnej i wydawniczej oraz współpracy
z  instytucjami zarówno na terenie garnizonu a także władzami miasta Dęblin.

Zebrani zapoznali się także ze sprawozdaniem przedstawionym przez płk dr Andrzeja Marciniuka, Szefa Katedry Nauk Ogólnokształcących WSOSP w Dęblinie, dotyczącym współpracy MSP i WSOSP w dziedzinie dydaktycznej.

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie przez Dyrektora MSP planu zasadniczych przedsięwzięć  na 2014r. Terminu następnego posiedzenia Rada Muzeum ustaliła na drugą połowę maja 2014 roku.

Nasi goście zapoznali się również ze stanem realizacji inwestycji, dotyczącej rozbudowy muzeum, dokonali także przeglądu placu budowy i zwiedzili wystawę plenerową MSP.

DSC_0072DSC_0074