Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Forum Polskiego Muzealnictwa

Data wydarzenia: 08 października 2018

4 października 2018 r w Warszawie powołane zostało Forum Polskiego Muzealnictwa. Powołało je osiem organizacji społecznych działających w obszarze polskiego muzealnictwa, podpisując porozumienie o wzajemnej współpracy.
Inicjatorem porozumienia było Stowarzyszenie Muzealników Polskich.

Sygnatariuszami zostały: Stowarzyszenie Muzealników Polskich (Prezes- Michał Niezabitowski), Komitet Narodowy ICOM (Przewodnicząca- dr hab. Dorota Folga-Januszewska), Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu (Prezes- Jarosław Gałęza) , Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych (Prezes- dr hab. Hubert Kowalski), Fundacja Muzeów Wielkopolskich (Prezes- dr Jan Maćkowiak), Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej (Prezes- dr hab. Michał Woźniak), Stowarzyszenie „Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra” (Prezes- ks. Prof. Andrzej Rusak), Stowarzyszenie Forum Edukatorów Muzealnych (Prezes- Piotr Górajec).
Przystępując do Forum, strony dostrzegły potrzebę czynienia wspólnych wysiłków na rzecz ochrony interesów zawodowych środowiska muzealników, dbania o podnoszenie kwalifikacji zawodowych muzealników, doskonalenia aktów normatywnych, rekomendowania standardów pracy muzeów i muzealników oraz zapewnienie najwyższego poziomu etycznego w działalności muzealnika.

Porozumienie zostało podpisane na Uniwersytecie Warszawskim przez prezesów ww. organizacji w obecności przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz prezesów 16 oddziałów Stowarzyszenia Muzealników Polskich, w tym powołanego w tym roku – oddziału lubelskiego.