Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Ferie zimowe w Muzeum

Data wydarzenia: 24 stycznia 2019

Warsztaty na muzealnych wystawach w otoczeniu samolotów wojskowych, ciekawe podróże po regionie, gry i zabawy integracyjne. To wszystko podczas zajęć edukacyjnych „Ferie z Historią”, które proponujemy dzieciom w przerwie od zajęć szkolnych. Już po raz drugi zapraszamy do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie na ciekawe i twórcze spędzenie ferii zimowych.  Zajęcia odbędą się  od 11 do 15 lutego 2019 roku. Naszym zamierzeniem jest by uczestnictwo w Feriach z Historią pozwoliło zdobyć  lub wzbogacić wiedzę o dziejach lotnictwa i historii regionu. Celem zajęć będzie kształtowanie umiejętności dostrzegania wartości historyczno-kulturowych miejsca w którym żyjemy.

Zajęcia organizowane wraz z Klubem 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

Koszt uczestnictwa w programie: 80,- zł/os. płatny jednorazowo. Uwaga wpłaty przyjmowane będą od 1 lutego w kasie muzeum. (wtorek-niedziela 9.00-16.00).

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 lutego 2019 r. [uwaga- ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń]. 

Opłata obejmuje: koszt opieki nad dziećmi (w dniach 11-15.02.2019, w wyznaczonych godzinach),wszystkie planowane atrakcje, ubezpieczenie NN, gorące napoje z czymś do herbaty (uwaga – nie będzie to pełny posiłek – prosimy wyposażyć dzieci w kanapki lub ich ekwiwalent).

 

Zgłoszenia prosimy kierować do Koordynatora Ferii z Historią:

Jacek Zagożdżon – Kierownik Działu Edukacji, Organizacji i Udostępniania Wystaw, tel. +48 732 885 180, j.zagozdzon@muzeumsp.pl

temat wiadomości: [„Ferie z historią” – zgłoszenie], lub osobiście w siedzibie muzeum: Dęblin, ul. Lotników Polskich 1, parter, pok. nr 1.

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE dla rodziców uczestników „Ferii z historią” odbędzie się w czwartek 7 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie- ul. Lotników Polskich 1

 

PROGRAM

Dzień 1. poniedziałek, 11 lutego 2019

miejsce: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1

Na straży pamięci – tematem spotkania będzie kolekcjonerstwo i muzealnictwo, jako forma zachowania dziedzictwa. Młodzież zapozna się z rolą muzeum, jego strukturą, pracownikami, ich funkcjami oraz charakterem pracy.

Zajęcia poprowadzi Marcin Arbuz – asystent muzealny w dziale Historii Lotnictwa i Wojskowości, historyk, doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, bloger, pasjonat lotniczy, który od najmłodszych lat związał swe życie z historią lotnictwa. Ekspert muzealny w dziedzinie analizy materiału ikonograficznego.

Opiekun Katarzyna Gajo – pedagog, opiekun ekspozycji muzealnej, specjalista ds. organizacji ruchu turystycznego, regionalistka, zaangażowana w akcje czytania dzieciom.

Dzięki zajęciom uczestnicy dowiedzą się jaką placówką jest muzeum, czym są zabytki i w jaki sposób należy obchodzić się z nimi oraz jaką wagę mają w zachowaniu pamięci o dokonaniach naszych przodków. (warsztaty będą miały miejsce w pracowniach muzeum, gdzie na co dzień opracowywane są zbiory muzealne. Organizator zabezpieczy rękawiczki ochronne dla uczestników)

9:00 – rejestracja uczestników

9:30 – spotkanie na auli,  przydzielenie identyfikatorów i materiałów edukacyjnych,

10.00 – uroczyste rozpoczęcie „Ferii z Historią” z udziałem zaproszonych gości, gry i zabawy integracyjne

11:30 – 12:00 – przerwa na posiłek

12:00 – 15:00 – zajęcia pod tytułem „Co to jest eksponat, co to jest muzeum, na czym polega praca muzealnika”. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak funkcjonuje muzeum i na czym polega praca muzealników. Spacer z muzealnymi przewodnikami po ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej zakończony będzie warsztatami w sali edukacyjnej, podczas których uczestnicy wykonają kartę informacyjną eksponatu

15:00 – zakończenie zajęć, odbiór uczestników przez rodziców

 

Dzień 2. wtorek, 12 lutego 2019 

miejsce: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1

Jaki znak twój – zajęcia o symbolach narodowych – podczas zajęć uczestnicy poznają historię polskich symboli lotniczych oraz niesamowitą opowieść o relikwii lotników czyli o sztandarze Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie.

zajęcia prowadzi Jacek Zagożdżon – Kierownik Działu Edukacji, Organizacji i Udostępniania Wystaw, regionalista, historyk, etyk i filozof – absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. W swej podróży przez naukę i poznawanie pobierał nauk w Wiltshire College w Wielkiej Brytanii, Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, podstaw konstrukcji budowlanych uczył się na Politechnice Lubelskiej, zaś podstawy pracy muzealnika, zgłębiał w Studium Muzealniczym Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

Opiekun Katarzyna Gajo

Po wysłuchaniu opowieści o sztandarze Polskich Sił Powietrznych, obejrzeniu eksponatu i wypełnieniu karty pracy, uczestnicy dowiedzą się o podstawowych zasadach heraldyki oraz wspólnie spróbują wykonać sztandar Ferii z historią, z udostępnionych materiałów, dowolną techniką.

9:00 – sprawdzanie listy obecności

9:30 – blok zajęć edukacyjnych przygotowanych przez pracowników Muzeum Sił Powietrznych.

11:30 – 12:00 ­– przerwa na posiłek

12:00 – kontynuacja zajęć

14:00 – wykonanie i uroczyste przybicie gwoździ pamiątkowych „ojców i matek sztandaru”

15:00 – zakończenie zajęć, odbiór uczestników przez rodziców

 

Dzień 3. środa, 13 lutego 2019

miejsce: Muzeum Wsi Lubelskiej

Zajęcia prowadzi Jacek Zagożdżon oraz pracownicy MWL

Opiekun Katarzyna Gajo

Lubelszczyzna w jeden dzień – Uczestnicy poznają zabudowę i charakterystykę różnych krain naszego regionu oraz ich wyraźne zróżnicowanie pod względem fizjograficznym i etnograficznym: Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Powiśla Lubelskiego, Podlasia, Nadbuża oraz sektor dworski i miasteczkowy.

 9:00 – zbiórka uczestników  w holu głównym przy kasach Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, sprawdzenie listy obecności a następnie wyjazd do Lublina. W planie wycieczki jest zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej,  zabawy na wolnym powietrzu i ognisko

15:00 – powrót do Dęblina, odbiór uczestników przez rodziców

 

Dzień 4. czwartek, 14 lutego 2019

miejsce: Muzeum Czartoryskich w Puławach/ Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

zajęcia prowadzi Jacek Zagożdżon oraz pracownicy MC

Opiekun Katarzyna Gajo

W świątyni Sybilli – Uczestnicy zapoznają się z losami oraz działalnością członków rodziny Czartoryskich w XVIII i XIX wieku, znaczeniem Nowej Aleksandrii w kraju i całej Europie, Świątynią Sybilli – pierwszym w Polsce muzeum oraz Domem Gotyckim.

9:00 – zbiórka uczestników  w holu głównym przy kasach Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, sprawdzenie listy obecności

9:30 – przejazd do Puław

10:15   – zwiedzanie domku Sybilli, zapoznanie się z historią pierwszego w Polsce muzeum, Zwiedzanie Muzeum Czartoryskich

12:30 – powrót do Dęblina, po drodze przerwa na posiłek przy kolonii ptaków wędrownych

13.30 – Muzeum Sił Powietrznychzajęcia „palcem po mapie” – zapoznanie się z ciekawymi militarnymi miejscami w Polsce, zaplanowanie wyjazdu wakacyjnego

15:00 – zakończenie zajęć – odbiór uczestników przez rodziców

 

Dzień 5. piątek, 15 lutego 2019

Miejsce: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1

zajęcia prowadzi Jacek Zagożdżon oraz pracownicy muzeum

Opiekun Katarzyna Gajo

Muzealne eksperymenty – Uczestnicy zapoznają się z zasadami fizyki wykorzystywanymi w lotnictwie , przeprowadzą proste eksperymenty fizyczne i poznają siły jakie pozwalają  unosić się maszynom w powietrzu.

9:00 – sprawdzenie listy obecności

9:30 – blok zajęć edukacyjnych przygotowanych przez pracowników Muzeum Sił Powietrznych

11:30 – 12:00 ­– przerwa na posiłek

12.00 – zabawa w podchody pt.: „Znajdź ten eksponat”. Na kartce każdy z uczestników dostanie nazwę z krótkim opisem eksponatu i polecenie, w którym rejonie należy go szukać

13.30 – pożegnanie w przyjaznym kręgu (gra na gitarze, śpiewanie piosenek wojskowych, harcerskich), gry i zabawy integracyjne o tematyce historycznej, opowieści o bohaterach przestworzy.

15:00 –  Oficjalne zakończenie Ferii z historią – odbiór uczestników przez rodziców

 

 

Regulamin zajęć edukacyjnych pn. „Ferie z Historią”

  1. Organizatorem zajęć jest Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
  2. zajęcia edukacyjne w ramach „Ferii z Historią” przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, zarówno dla indywidualnego odbiorcy, jak również dla grup zorganizowanych (na wybrane zajęcia, po wcześniejszym zgłoszeniu), przewidywany przedział wiekowy od 9 -18 lat ;
  3. zajęcia odbywają się od 11 do 15 lutego 2019, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00. W niektóre dni, ze względu na całodzienny wyjazd, zajęcia mogą potrwać dłużej (szczegółowy harmonogram zajęć podany jest w programie ferii);
  4. zapisy będą przyjmowane od 24 stycznia  2019 r. do 4 lutego 2019 r. (ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń). Zgłoszenia przyjmowane są na przygotowanych formularzach dostępnych w muzeum, bądź wydrukowanych samodzielnie z zamieszczonego na stronie muzeum pliku.
  5. udział w zajęciach edukacyjnych „Ferie z Historią”, jest odpłatny – 80 zł/osoba za 1 tydzień zajęć (bilet sezonowy płatny w kasie Muzeum Sił Powietrznych na hasło Ferie z historią – kasa czynna od wtorku do niedzieli włącznie w godz. 9.00 – 15.00);
  6. miejscem zbiórki i zakończenia zajęć dla uczestników jest Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie przy ul. Lotników Polskich 1
  7. w trakcie zajęć Muzeum zapewnia wszystkim uczestnikom opiekę, materiały edukacyjne i poczęstunek.
  8. zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników Muzeum oraz zewnętrznych edukatorów;
  9. prosimy rodziców/ opiekunów o ubieranie dzieci odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych;
  10. jeżeli rodzice/opiekunowie zezwalają dziecku na samodzielny powrót po zajęciach do domu, to prosimy o wypełnienie odpowiedniego druku (druk dostępny w muzeum w czasie spotkania organizacyjnego oraz u koordynatora wydarzenia);

 

Pliki do pobrania:

Regulamin Ferii z historią

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Ferie z historią MSP 2019

SCENARIUSZ FERII Z HISTORIĄ W MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH 2019