Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Bliżej Historii: spotkanie z dr. Aliną Barczyk

Data rozpoczęcia: 22 marca 2022 17:00 | Data zakończenia: 22 marca 2022 19:00

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza na spotkanie z cyklu BLIŻEJ HISTORII.

 

We wtorek 22 marca 2022 r. naszym gościem będzie pani dr Alina Barczyk, która wygłosi prelekcję pt. Założenie pałacowo-ogrodowe Mniszchów w Dęblinie. Historia – architektura – program ideowy.

 

Wystąpienie będzie dotyczyć m.in. prezentacji dziejów rezydencji w Dęblinie, omówienia brył i wnętrz oraz analizy najważniejszych projektów architektonicznych. Pani dr Alina Barczyk przybliży także postacie właścicieli, których gustom założenie pałacowe zawdzięczało kolejne etapy przekształceń.

Pałac w Dęblinie był jedną z najważniejszych rezydencji Mniszchów – rodu dziś nieco zapomnianego, lecz w XVIII wieku należącego do ścisłej elity polityczno-kulturalnej w Rzeczypospolitej. Dzięki zachowanym materiałom archiwalnym (źródłom rękopiśmiennym, projektom architektonicznym, przedwojennym fotografiom), skonfrontowanym z analizą in situ, możliwe jest prześledzenie kolejnych etapów przekształceń siedziby. Szczególnie cennych informacji o wyglądzie pałacu i jego wnętrz dostarczają rysunki architektoniczne z II połowy XVIII stulecia, wykonane na polecenie marszałka wielkiego koronnego Michała Jerzego Mniszcha. Około 1780 roku z inicjatywy tego magnata, niezwykle wysoko ceniącego architekturę klasycystyczną, obiekt przebudowano w duchu tej stylistyki. Należy zarazem podkreślić, że pałac od początku stanowił część wielkoskalowego założenia przestrzennego. Do najciekawszych informacji dotyczących ogrodu należy fakt, że poszczególne gatunki roślin sprowadzano na przykład z Łazienek Królewskich w Warszawie, Królikarni, czy Jabłonny.

 

Zapraszamy:

 

22 marca 2022 r o godzinie 17.00

miejsce: Aula im. płk. pil. Jerzego Bajana

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1

wstęp wolny

dr Alina Barczyk

Katedra Historii Architektury, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Łódzki

Historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych (specjalność: historia architektury nowożytnej), pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Laureatka m. in. „Nagrody Naukowej Rektora UŁ” (2018), Medalu „Alumno Laude Dignissimo” (2018), „Nagrody Rektora UŁ” (2017), „Wyróżnienia za działalność doktorancką na rzecz UŁ” (2016), Trzykrotnie otrzymała „Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe”.

Realizowane granty naukowe:

Saskie rozwiązania konstrukcyjne I połowy XVIII wieku i ich recepcja w architekturze rezydencji polskich magnatów (Narodowe Centrum Nauki)

Wspólne dziedzictwo polsko-saskie. Polonica w zbiorach rysunków architektonicznych z XVIII w. w Dreźnie (program ministerialny NPRH, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk).

Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym (stanowiącego część International Society for Eighteenth-Century Studies) oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Sekretarz naukowy półrocznika Instytutu Historii Sztuki UŁ „TECHNE. Seria nowa”.  Autorka między innymi dwóch monografii: Pałac w Dęblinie. Inwentarze z czasów Michała Jerzego Wandalina Mniszcha, Kraków 2017; Rezydencje rodu Mniszchów w czasach saskich. Historia i treści ideowe architektury, Łódź 2021.  W swoich badaniach podejmuje zagadnienia dotyczące architektury XVII-XVIII wieku, dziejów rodu Mniszchów, programów funkcjonalno-ideowych rezydencji magnackich oraz sztuki czasów saskich. Szczególną uwagę poświęca nowożytnej architekturze Warszawy.