Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Album na jubileusz

Data wydarzenia: 30 lipca 2018

Pasjonatom lotnictwa polecamy szczególnej uwadze jubileuszową publikację, wydaną przez Wojskowy Instytut Wydawniczy i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Album pn. „Siła Nośna” jest prestiżowym autorskim projektem historycznym, przypominającym dzieje lotnictwa i ludzi związanych z tą formacją, charakteryzującym się wysoką wartością merytoryczną i bogatą ikonografią, ale i niezwykle artystycznym wykonaniem. Publikacja jest jednym z oficjalnych wydawnictw przygotowanych z okazji stulecia lotnictwa wojskowego. Album będzie dystrybuowany w strefie VIP podczas uroczystości w Dęblinie i pokazów lotniczych Air Show w Radomiu.

Zamierzeniem wydawców było przedstawienie przekrojowo 100-letniej historii polskiego lotnictwa wojskowego. Począwszy od pierwszych lat tuż po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i czasów pionierów lotnictwa, aż po dzień dzisiejszy i najnowsze technologie lotnicze. Album zawiera wiele niepublikowanych do tej pory zdjęć i materiałów znajdujących się w zasobie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz w kolekcjach prywatnych.

Nasza publikacja będzie hołdem dla tych, którzy tworzyli historię. Większość z nich nie było dotychczas bohaterami żadnych publikacji drukowanych. Wiele zdjęć zrobionych zostało w powietrzu, co w tamtych czasach nie było powszechną praktyką. Album jest również okazją do prześledzenia w trzech całkowicie różnych okresach losów i rozwoju polskiego lotnictwa wojskowego, którego historia jest przecież niewiele krótsza od historii lotnictwa w ogóle. Rozdziały albumu dotyczą poszczególnych okresów działalności lotnictwa wojskowego w Polsce, lata 1918 – 1939,  okres 1939 – 1945 (lotnictwo na Zachodzie jak i na Wschodzie), po 1945 r (uwzględnienie faz rozwoju lotnictwa z punktu widzenia sprzętu i zadań lotnictwa). Każdy z trzech rozdziałów poprzedzony jest tekstami historyczno-publicystycznymi, których autorem jest Robert Gretzynger, uznany specjalista i historyk lotnictwa.

Wyboru ikonografii z kolekcji Muzeum Sił Powietrznych dokonali panowie: Jacek Zagożdżon (Kierownik Działu Edukacji) i Marcin Arbuz (asystent w Dziale Historii Lotnictwa i Wojskowości).

Album otwierają teksty okolicznościowe Prezydenta RP i zwierzchnika sił zbrojnych, Ministra Obrony Narodowej oraz przedstawiciela mecenasa albumu – Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Wspólne wydawnictwo jest jednym z punktów Porozumienia pomiędzy Wojskowym Instytutem Wydawniczym a Muzeum Sił Powietrznych.

Już w sierpniu miesięcznik Polska Zbrojna będzie dostępny dla naszych zwiedzających. Redakcja objęła patronatem naszą wystawę stałą „Historia Polskiego Lotnictwa Wojskowego” i inne wydarzenia, organizowane przez naszą placówkę.