Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

10.lecie Związku Piłsudczyków RP w Koszalinie

Data rozpoczęcia: 19 marca 2022 12:00 | Data zakończenia: 19 marca 2022 15:00

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Związek Piłsudczyków RP Okręg Środkowopomorski w Koszalinie zapraszają na

Uroczystą zbiórkę z okazji 10. rocznicy utworzenia Środkowopomorskiego Okręgu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w Koszalinie

 

sobota, 19 marca 2022 r o godzinie 12.00

miejsce: Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 70

 

w programie:

  • uroczyste wręczenie wyróżnień za działalność patriotyczną oraz kultywowanie tradycji i idei Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
  • przemówienia okolicznościowe
  • wernisaż wystawy pt.  „Wielka historia w małych przedmiotach”- prezentacja odznak i pamiątek Wojsk Obrony Powietrznej Kraju ze zbiorów Jerzego Dąbrowskiego
  • wernisaż wystawy pt. „Polsko-amerykańska współpraca w dziedzinie lotnictwa wojskowego”
  • wernisaż wystawy pt. „Mazurek Dąbrowskiego” w 225. rocznicę utworzenia Legionów Polskich we Włoszech
  • występ artystyczny Duetu Szarża

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – zrzesza członków zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Członkowie należą do Okręgów i Oddziałów Związku w miastach wojewódzkich i powiatowych. Do 1998 r. Związek, działał pod nazwą Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego (TPJP). TPJP powstało 13 września 1988 r. z inicjatywy działaczy niepodległościowych, intelektualistów i aktorów, ludzi nauki, kultury i sztuki, kombatantów i żołnierzy WP.

 

Okręg Środkowopomorski Związku Piłsudczyków RP TPJP w Koszalinie prowadzi swoją działalność dziesięć lat. W 2012 roku z inicjatywy grupy osób, wśród nich panów gen. bryg. Związku Ryszarda Tarnowskiego, gen. bryg. Związku Włodzimierza Warchalskiego pierwszych prezesów Okręgu, utworzono w Koszalinie Okręg Środkowopomorski ZPRP.

Celami statutowymi Związku Piłsudczyków, które zostały przyjęte w Statucie ZPRP TPJP było: propagowanie czynu i myśli państwowotwórczej Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich na podstawie idei, jakie głosił, patriotyczne wychowanie młodzieży, opieka nad miejscami pamięci narodowej, gromadzenie pamiątek związanych z naszych patronem i czynem niepodległościowym. Jednym z nadrzędnych zadań jest współpraca ze szkołami i młodzieżą oraz organizacjami i stowarzyszeniami kultywującymi tradycje niepodległościowe.

Od chwili powstania Okręg Środkowopomorski ZPRP rozpoczął intensywną działalność patriotyczną, zgodnie z celami przyjętymi w statucie. Początkowo wśród mieszkańców Koszalina, w kolejnych latach rozszerzając działalność na okoliczne miejscowości, Kołobrzeg, Białogard, Polanów, Mielno, Unieście i wiele innych.

 

W preambule deklaracji programowej Związku Piłsudczyków RP zapisano:

Jesteśmy Piłsudczykami. Łączy nas miłość do Człowieka, który wbrew wszystkiemu i wszystkim budował w ludziach wiarę w przyszłą Niepodległą i do tej Niepodległości naród doprowadził. Jesteśmy Piłsudczykami. Chcemy, aby postać i dzieło Komendanta wrastały w narodową pamięć, aby stały się wzorem i drogowskazem dla pokoleń Polaków.

– Jesteśmy Piłsudczykami. Dążymy do tego, aby w warunkach tworzenia nowego ładu i transformacji ustrojowej w Polsce, myśl państwowa Józefa Piłsudskiego miała istotny wpływ na działalność władz i elit politycznych.

– Jesteśmy Piłsudczykami. Tak jak On dążymy do państwa prawa i demokracji, z silną władzą wykonawczą wykluczającą anarchię.

 

Prezes Zarządu Okręgu Środkowopomorskiego ZPRP – Andrzej Witek, pułkownik ZP