Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

pkt 1 "bis"

Legenda to nie wszystko, musisz ostemplować dokument.

 

Radzono sobie z tym w różny sposób, czasem wystarczał najprostszy szkolny sposób na pieczątkę…