Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Kolumna antenowa UNW stacji naprowadzania rakiet przeciwlotniczego zestawu rakietowego S-125M newa

PZR S-125M Newa przeznaczony jest do zwalczania środków napadu powietrznego przeciwnika lecących na małych i średnich, wysokościach, a w wyjątkowych przypadkach do rażenia celów naziemnych i nawodnych.

 

Konstrukcja kolumny antenowej UNW oraz systemu antenowego wymuszona była przeznaczeniem zestawu tj. zwalczaniem celów na małych i bardzo małych wysokościach. W skład kolumny wchodzą następujące anteny i urządzenia:

 

  • Antena UW-10 (nadawczo-odbiorcza) przeznaczona do nadawania sygnału sondującego i odbierania sygnału odbitego od celu;
  • Anteny UW-11- 1 i UW11-2 (odbiorcza) przeznaczona do odbioru sygnału odbitego od celu i sygnału odzewowego rakiety;
  • Antena UW-12 (nadawcza radionadajnika komend RNK) przeznaczona do nadawania sygnału zapytującego na pokład rakiety oraz komand kierowania rakietą;
  • KT101 (karat) kamera TV do poszukiwania i śledzenia celów w kanale TV;
  • Nadajnik celu UW-20 przeznaczony do generacji impulsu sondującego;
  • Odbiornik celu i rakiety UW-40 przeznaczony do odbioru i obróbki sygnału odbitego od celu i sygnału odzewowego rakiety.

 

System napędowy kolumny antenowej pozwalał na obrót w azymucie bez ograniczeń, w kącie położenia od -5 0 do + 79 0 . Pozwalało to praktycznie na poszukiwanie celów w całej górnej półsferze.