Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

zaproszenie na seminarium

Data dodania: 05 września 2019

           

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Społeczne Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rejowcu  oraz Fundacja Lotniczy Lublin zapraszają na ogólnopolskie seminarium popularnonaukowe  pt.: „Lotnicze świadectwo wizyt św. Jana Pawła II do ojczyzny – zabezpieczenie pielgrzymek przez Siły Powietrzne RP”.

Seminarium odbędzie się 16 października 2019 r. w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

 

partnerzy:

Urząd Miasta Dęblin, Stowarzyszenie Katolickie Civitas Christiana O/Dęblin, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP o/Dęblin.

 

40 lat temu, 2 czerwca 1979 r., Karol Wojtyła po raz pierwszy odwiedził Polskę jako papież Jan Paweł II. Pielgrzymka, która w dużym stopniu zapoczątkowała też rozpad systemu komunistycznego, wywołała w kraju nieopisany entuzjazm i równie wielkie obawy władz. 10 lat później, 4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory, które otworzyły nową epokę w najnowszych dziejach Polski oraz wpłynęły na proces upadku komunizmu w Europie Środkowej.

Celem seminarium jest przedstawienie historii pielgrzymek Jana Pawła II do Polski z perspektywy ich zabezpieczenia, szczególnie ich transportu lotniczego, w którym brali udział żołnierze i sprzęt Sił Powietrznych. Wiele masowych – pielgrzymich spotkań odbyło się na lotniskach wojskowych. Chcemy sięgnąć pamięcią do tych wydarzeń, ukazać ogrom wysiłku organizacyjnego i logistycznego żołnierzy Wojska Polskiego. Zapraszamy do aktywnego udziału w seminarium świadków, organizatorów tych masowych przedsięwzięć, historyków, pasjonatów oraz wszystkich tych, którym historia lotnictwa oraz dzieje papieskich pielgrzymek do Polski są bliskie.

W programie wydarzenia organizatorzy zaplanowali również prezentację wystawy okolicznościowej związanej z tematyką seminarium.

 

w artykule wykorzystano fotografię : Okęcie 1979 r, autor: Andrzej Mas, źródło: wp.pl

 

informacje dla referentów

Z powodu ograniczonych ram czasowych trwania sesji referatowej, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referentów, natomiast wszystkie zgłoszone wystąpienia zostaną zamieszczone w materiałach pokonferencyjnych, które planujemy wydać w 2020r.

Czas wystąpienia planowany jest na 20 minut. Chętnych do wzięcia udziału prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zawierających: temat wystąpienia, streszczenie o objętości minimum 1.200 znaków oraz afiliację,  do dnia 23 września 2019 r.

koordynator seminarium

dr Roman Kozłowski– adiunkt Działu Historii Lotnictwa i Wojskowości (Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie)

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: r.kozlowski@muzeumsp.pl

tel. +48 261 519 452, kom. 694 736 419