Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Z WIZYTĄ W KOSZALINIE

Data dodania: 15 lutego 2023

Delegacja naszego Muzeum wizytowała Muzeum Obrony Przeciwlotniczej. Po raz pierwszy jako dyrektor Muzeum Sił Powietrznych nasz koszaliński oddział odwiedziła dyrektor Monika Żmuda. Okazją do przyjazdu była 81 rocznica powstania Armii Krajowej. Miejskie obchody tego wydarzenia miały miejsce w naszym oddziale. Wśród zaproszonych gości znaleźli się szczególnie dla nas ważni przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK – dęblinianka Pani Anna Glinka oraz również pochodzący z Lubelszczyzny por. Edward Ciupak.

 

Głównym celem wizyty było zapoznanie się ze specyfiką placówki oraz organizacja współpracy obu muzeów. Pani dyrektor odbyła także serię spotkań z dyrektorami i przedstawicielami instytucji kultury, edukacji, organizacji pozarządowych oraz oczywiście z dowódcami jednostek wojskowych, stacjonujących w mieście. Złożyła także wizytę Zastępcy Prezydenta Miasta Koszalina ds. Polityki Społecznej – Przemysławowi Krzyżanowskiemu. Rozmowy były niezwykle owocne i wskazują na wielką przychylność wielu instytucji i środowisk, którą może cieszyć się nasza placówka.

 

Drugą ważną przyczyną delegacji jest proces rekrutacyjny, który trwa dla dwóch nowych stanowisk pracy w MOPL. Po odbyciu rozmów z kilkunastoma kandydatami żywimy nadzieję, że wartościowi pracownicy wzbogacą już wkrótce nasz zespół.

 

Korzystając z okazji złożyliśmy także studyjną wizytę w Muzeum Wojska Lądowych w Bydgoszczy, które podobnie jak nasza palcówka, jest także jednostką podległą Ministerstwu Obrony Narodowej.

 

Wszystkim, których spotkaliśmy w naszej delegacji serdecznie dziękujemy za otwartość, przychylność oraz interesujące perspektywy dalszej współpracy!