Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Wieczna Pamięć Bohaterom

Data dodania: 19 stycznia 2023

W najbliższą niedzielę, 22 stycznia włączymy się w obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej okazji Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie wraz z Partnerami przygotowuje wystawę historyczną pod tytułem: „Wieczna Pamięć Bohaterom. Dęblin i okolice w zrywie niepodległościowym 1863 r.”

 

Historia Powstania Styczniowego, a także budowanie jego legendy oraz upamiętnienie były jednymi z podwalin ruchów patriotycznych końca XIX i początków XX wieku, które w rezultacie doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Przez naszą ekspozycję postaramy się przybliżyć powstańcze dzieje dawnej Ziemi Stężyckiej.

 

NA OTWARCIE WYSTAWY zapraszamy do siedziby naszego Muzeum w Dęblinie dokładnie w 160. rocznicę ogłoszenia przez Tymczasowy Rząd Narodowy Manifestu, który był początkiem insurekcji – 22 STYCZNIA o godz. 13.30.

 

W programie spotkania zaplanowaliśmy także prelekcję pod tytułem „Upamiętnianie miejsc pochówku weteranów powstania styczniowego na terenie Lubelszczyzny”, którą zaprezentuje Sylwia Kostyra, starszy specjalista w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.

 

Za kooperację przy tworzeniu wystawy dziękujemy Jarosławowi Frąckiewiczowi, Krzysztofowi Karbowskiemu prezesowi Oddziału Dęblińskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i przewodniczącemu Dęblińskiego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej, a także instytucjom, które wsparły nas swoimi zbiorami – Lubelskiemu Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Jelnicy, oraz Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,  dzięki którym będziecie Państwo mogli zapoznać się z przykładami broni wykorzystywanej przez powstańców oraz reprodukcjami grafik J.J. Webera przedstawiającymi sceny z Powstania Styczniowego.

 

Zapraszamy!

WIECZNA PAMIĘĆ BOHATEROM