Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Umowa o współpracy z Mieleckimi Zakładami Lotniczymi i plan remontu Irydy

Data dodania: 09 marca 2024
Niezmiernie miło jest nam Państwa poinformować, że w dniu 7 marca br. w siedzibie Mieleckich Zakładów Lotniczych odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, a Mieleckimi Zakładami Lotniczymi sp. z.o.o. Umowę asygnowali: Dyrektor MSP Monika Żmuda oraz Prezes Zarządu MZL Roman Ignasiak.
Porozumienie ma na celu nawiązania stałej współpracy pomiędzy instytucjami, głównie poprzez podejmowanie działań polegających na popularyzacji polskiego lotnictwa oraz upamiętnianiu historii polskiego lotnictwa wojskowego. Obie instytucje będą realizować działania min. poprzez renowację statków powietrznych znajdujących się na ekspozycji muzealnej oraz wzajemną promocję i wymianę doświadczeń w obszarze lotnictwa.
Podczas wizyty w Mieleckich Zakładach Lotniczych Pani Dyrektor zapoznała się ze specyfiką instytucji, zakresem działań oraz szerokimi planami na przyszłość. Podczas wspólnych rozmów i wymiany doświadczeń powstało wiele pomysłów i koncepcji na rozpoczętą współpracę.
Pierwszym efektem porozumienia oraz wspólnych rozmów jest zaplanowany na ten rok remont jednego z muzealnych obiektów. Mowa o samolocie szkolno-bojowym, polskiej konstrukcji PZL I-22 Iryda nr boczny 104. Irydy produkowane były w latach 1985-1999 przez PZL Mielec i eksploatowane do 1996 roku. Konkretnie ten samolot jest datowany na 1986 rok, natomiast oblatany jako pierwszy kompletny w dniu 13.05.1989r.
Dziękujemy Panu Prezesowi Romanowi Ignasiakowi za przychylność, zaangażowanie oraz chęć współpracy w realizacji naszej misji, jaką jest min. ochrona dziedzictwa techniki lotniczej.
O dalszych efektach naszej współpracy będziemy Państwa informować na bieżąco.