Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Sztandar dla Lotniczej Akademii Wojskowej

Data dodania: 04 października 2021

4 października 2021 r. na placu przed pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt odbyła się doniosła uroczystość wręczenia sztandaru dla Lotniczej Akademii Wojskowej. Zgodnie z tradycją fundatorem sztandaru dla jednostek wojskowych jest społeczeństwo w tym wypadku Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru.

 

Ceremonię rozpoczął apel z okazji wręczenia sztandaru dla Szkoły Orląt w trakcie, którego odczytano akt ufundowania sztandaru. Akt odczytała Matka Chrzestna Sztandaru –  Burmistrz miasta Dęblin Pani Beata Siedlecka.

 

Nastąpiło pożegnanie sztandaru Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i powitanie nowego. Zaproszeni goście honorowi wbili gwoździe pamiątkowe oraz dokonali wpisu pod aktem fundacyjnym.

 

„Sztandar wojskowy ma szczególne znaczenie dla żołnierzy. Na niego składamy przysięgę, towarzyszy nam podczas uroczystości, z nim się żegnamy kończąc służbę wojskową” tymi słowami, Rektor – Komendant zwrócił się do uczestników uroczystość. „Tym właśnie jest sztandar , który od dzisiaj będzie dumnie powiewać w legendarnej Szkole Orląt, a my żołnierze Lotniczej Akademii Wojskowej, spadkobiercy swoich poprzedników, będziemy go wiernie strzec” – podkreślił gen. Cur.

Rektor-Komendant nawiązał również do historii Sztandaru Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, którego 80.ta rocznica nadania przypada w tym roku, a który możemy obecnie obejrzeć na ekspozycji w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

 

Sztandar został poświęcony przez kapelanów wojskowych: katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego kościoła, po czym odczytano akt nadania sztandaru Lotniczej Akademii Wojskowej.

 

Rektor – Komendant gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur odebrał sztandar z rąk Ministra Wojciecha Skurkiewicza Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Odczytano również listy od Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka skierowane do uczestników uroczystości. Ceremonia zakończyła się defiladą uczestniczących w uroczystości pododdziałów.

 

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Sekretarz Stanu MON Wojciech Skurkiewicz, I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego gen. broni pil. dr inż. Tadeusz Mikutel, Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN gen. dyw. Dariusz Łukowski, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego Jakub Mykowski, Zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ gen. dyw. pil. Dariusz Malinowski, Dowódca COM-DKM wiceadmirał Krzysztof Jaworski, Szef Zarządu Wojsk Lotniczych-Zastępca Inspektora Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Krzysztof Walczak, Dowódca 1. SLT gen. bryg. pil. dr inż. Maciej Trelka, Dowódca 2. SLT gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak, Dowódca 4. SLSz płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz, Dowódca 41. BLSz płk pil. dr inż. Pawła Marcinkowski, Dowódca 42. BLSz płk pil. Maciej Siemiński, Przedstawiciel Centrum Doktryn i Szkolenia SZ płk Jacka Ciszek, Rektor– Komendant AMW kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, Rektor – Komendant ASzWoj gen. bryg. dr Robert Kosowski, Rektor – Komendant WAT pł. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, Rektor – Komendant AWL płk dr hab. Piotr Płonka, Rektor– Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr inż. Mariusza Feltynowski, Kanclerz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. Agnieszka Leśniewska, byli Rektorzy gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, generałowie rezerwy: gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel, gen. bryg. dr Ryszard Hać i gen. bryg. pil. dr Zenon Smutniak; Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, Prorektor ds. studentów i doktorantów w KUL prof. dr hab. Krzysztof Narecki, Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych dr. hab. inż. Mirosława Kowalski. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie reprezentował dyrektor Paweł Pawłowski.

[użyto informacji prasowej  Lotniczej Akademii Wojskowej]