Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Rok Dla Niepodległej

Data dodania: 06 marca 2018

Muzeum Sił Powietrznych włączyło się w program koła historycznego Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie – „Rok  Dla Niepodległej”

W szkole zaprezentowana została wystawa stworzona we współpracy z Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie – „Mazurek Dąbrowskiego – w 90. rocznicę ustanowienia pieśni Hymnem Narodowym”

Koło historyczne bierze czynny udział w działaniach muzeum, a w ramach programu „Rok Dla Niepodległej” redaguje gazetkę ścienną przedstawiając najważniejsze wydarzenia narodowe oraz organizuje spotkania i prelekcje. 

Prelekcję na temat symboliki, napisanej przez Józefa Wybickiego, „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” wygłosił Jacek Zagożdżon podkreślając znaczenie jej słów dla podniesienia morale tworzonego na obczyźnie wojska polskiego, jak również dla mającego się odrodzić narodu.

Dwujęzyczna wystawa stała się pretekstem do przeprowadzenie lekcji tematycznych w języku angielskim. Tego typu zajęcia lingwistyczne pozwalają poznać zwroty używane w języku historycznym oraz możliwości zastosowania ich w codziennych rozmowach.

Więcej na stronie szkoły: http://zsz2deblin.pl/index.php/759-rok-dla-niepodleglej-pamietamy-o-symbolach-narodowych

Foto Joanna Pardo