Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Praca magisterska o Stanisławie Skalskim w zbiorach muzeum

Data dodania: 05 listopada 2020

Historyczna data:  5 listopada 2020 r – 102. rocznica pierwszego lotu bojowego polskich lotników- pil. Stefana Bastyra i por. obs. Janusza de Beaurain, a także 95 rocznica powołania Szkoły Orląt w Grudziądzu, stanowi dobry moment do przekazania do muzealnych zbiorów pamiątek związanych z polskim lotnictwem wojskowym.

Dyrektor dęblińskiego oddziału Banku PKO BP- pan Zbigniew Wójtowicz przekazał na ręce dyrektora Muzeum – Pawła Pawłowskiego, swoją pracę magisterską  pt. „Stanisław Skalski- polski as lotniczy”. Praca napisana została w 1993 roku pod kierunkiem profesora dr hab Zygmunta Mańkowskiego, w Instytucie Historii- Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ciekawostką jest fakt, iż autor napisał pracę przede wszystkim na podstawie osobiście przeprowadzonego wywiadu z ówczesnym generałem brygady pilotem Stanisławem Skalskim.