Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Posiedzenie Rady Muzeum

Data dodania: 09 lipca 2021

8 lipca 2021 r. odbyło się VIII Posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Posiedzenie było zorganizowane w formie hybrydowej – Członkowie Rady mieli możliwość uczestnictwa także w formie wideokonferencji.

Podczas spotkania pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie finansowe instytucji za rok 2020, które przedstawił Główny Księgowy Krzysztof Kuśmierski. Sprawozdanie za 1 półrocze 2021 r. oraz plany rozwoju Muzeum zaprezentował Dyrektor Muzeum Paweł Pawłowski.

 

Zgodnie z planem VIII Posiedzenia Rady Muzeum dokonano również wyboru kandydatów Rady na nową kadencję 2022-2025. Wybrane zdecydowaną większością głosów osoby zostaną zaproponowane organizatorowi: Ministrowi Obrony Narodowej, do  powołania nowego składu Rady – organu doradczego działającego na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 o muzeach.

 

Podczas dyskusji, zebrani Członkowie Rady wyrazili uznanie dla Dyrektora Muzeum Pawła Pawłowskiego za widoczne zaangażowanie w budowę państwowej instytucji kultury, prawidłowe realizowanie celów statutowych i profesjonalne zarządzanie zespołem muzealnym, pozytywnie oceniając plan rozwoju instytucji i wypełniania powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, który był sukcesywnie wdrażany przez dyrektora Pawłowskiego w latach 2017-2021. Rada Muzeum podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie rekomendacji obecnego Dyrektora Muzeum dla kontynuacji jego pracy na rzecz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w kolejnych latach. Rekomendacja zostanie przekazana do wiadomości organizatora- Ministra Obrony Narodowej.

 

Do uchwały dołączony został również list Burmistrz Dęblina- pani Beaty Siedleckiej, zawierający wysoką ocenę działalności dyrektora Pawła Pawłowskiego na rzecz budowania lokalnej wspólnoty, integracji mieszkańców oraz aktywnego włączania Muzeum Sił Powietrznych w proces tworzenia marki miasta Dęblin.

 

Ósme spotkanie Rady było również okazją do podziękowania jej Przewodniczącemu- panu generałowi broni pilotowi Janowi Śliwce (I Zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych), za życzliwą i bezinteresowną współpracę w tworzeniu i rozwoju tej ważnej dla polskiego lotnictwa wojskowego instytucji.