Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Porozumienie o współpracy z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych

Data dodania: 14 kwietnia 2015

W dn. 14.04.2015 dążąc do zapewnienia warunków trwałej współpracy w zakresie upowszechniania historii i tradycji polskiego lotnictwa wojskowego oraz popularyzowania dorobku jednostek lotniczych, radiotechnicznych i obrony przeciwlotniczej, działając na podstawie Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON z 2009 r. nr 12 poz. 131 z późn. zm.),Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, reprezentowane przez Dowódcę Generalnego RSZ gen. broni pil. Lecha Majewskiego, oraz Muzeum Sił Powietrznych z siedzibą w Dęblinie, reprezentowane przez Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych gen. bryg. rez. pil. inż. Ryszarda Hacia, zawarły porozumienie o współpracy.

Celem współpracy są takie pola działalności jak:
1) pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;
2) kształtowania pozytywnego wizerunku wojska oraz promocji profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP;
3) tworzenia, rozwijania i wykorzystania bazy edukacyjnej do upowszechniania wiedzy na temat oręża polskiego, a w szczególności Sił Powietrznych;
4) kształtowania wśród żołnierzy poczucia dumy z historycznych
i współczesnych osiągnięć polskiego lotnictwa wojskowego;
5) pogłębiania więzi międzypokoleniowych i integrowania środowiska żołnierzy Sił Zbrojnych RP z weteranami i seniorami;
6) budowania w społeczeństwie prestiżu służby wojskowej w lotnictwie
i kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP.

Dyrektor muzeum powitał zaproszonych gości, przedstawicieli lokalnych samorządów, dowódców jednostek wojskowych oraz szkół i współpracujących zakładów. Podziękował wszystkim za owocną współpracę i wyraził nadzieję na jej dalszy rozwój.

Dowódca Generalny przypomniał historię powstania Muzeum Sił Powietrznych, w której sam brał czynny udział i w imieniu wszystkich noszących stalowy mundur wyraził słowa uznania dla naszej dynamicznie rozwijającej się placówki, oraz kierunku działania który obraliśmy. Podziękował Dyrekcji oraz pracownikom muzeum za pracę włożoną w kultywowanie pamięci Polskiego Lotnictwa.
DSC_0200DSC_0219DSC_0223DSC_0257DSC_0276Na ręce Dyrektora muzeum Dowódca Generalny złożył podarunek wzbogacający archiwum naszej placówki – oryginalne wydania lotniczego czasopisma Skrzydła, wydawane w Londynie w czasie okupacji.

DSC_0296Na pamiątkę wizyty w Muzeum Sił Powietrznych Generał Hać przekazał Generałowi Majewskiemu obraz namalowany specjalnie na tę okazję przez artystkę Panią Agnieszkę Gil. Obraz przedstawia dwóch pilotów MiG 21 tuż po wykonanym locie. W rysach twarzy jednego z nich rozpoznać można Dowódcę Generalnego.

DSC_0299Dyrektor otrzymał od Dowódcy Generalnego pamiątkowy ryngraf przedstawiający orła lotniczego.

DSC_0302Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom…

DSC_0310a kompanii reprezentacyjnej podchorążych WSOSP za wspaniałą asystę honorową.

 

Więcej zdjęć z uroczystości towarzyszących 90 – leciu Szkoły Orląt: https://plus.google.com/photos/107359104088942544687/albums/6137681472824293569?authkey=CKK5-Lex17W4Wg