Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Podziękowanie za współpracę

Data dodania: 29 grudnia 2022

„Zrobiliśmy to tak, jak potrafiliśmy, niech przyjdą inni i zrobią więcej i lepiej”…

 

Szanowni Państwo

 

31 grudnia 2022 roku dobiega końca moja 6-letnia misja w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Okres ten mogę zaliczyć do niezwykle udanych, gdyż z sukcesem zrealizowałem wszystkie zaplanowane zadania oraz wdrożyłem wiele nowatorskich inicjatyw, co potwierdzają osiągnięte wyniki finansowe, wzrost frekwencji widzów oraz widoczna aktywność kierowanej przeze mnie instytucji. Muzeum otworzyło się na potrzeby publiczności i zdobyło zaufanie swojego otoczenia.

Zdaję sobie sprawę, że to dzięki pracy kierowanego przeze mnie Zespołu muzealnego i moim inicjatywom, oczekiwania Organizatora, Partnerów i Publiczności, są obecnie wysoko postawione.

 

Pozostawiam moim następcom placówkę gotową i w pełni wyposażoną w narzędzia, kolekcję i kadrę, a przede wszystkim pozostawiam możliwość kontynuowania dobrego rozwoju Muzeum. Na nowych liderach i pracownikach muzeum spoczywać będzie odpowiedzialność za pomyślne rozwijanie i ochronę kolekcji oraz przestrzeganie wdrożonych już procedur.

 

Moim zadaniem było przekształcenie powstałej w 2011 roku placówki – dawnej Sali Tradycji dęblińskiej Szkoły Orląt, w Muzeum sensu stricto – by spełniało wymogi definicji i obecnego prawodawstwa, odpowiadało współczesnym tendencjom w muzealnictwie polskim i europejskim, by jak najlepiej służyło społeczeństwu, angażowało się w dyskurs społeczny i kulturowy, integrowało pokolenia, a przy tym prawidłowo realizowało swoją misję w gromadzeniu, ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa kultury oraz tradycji polskiego lotnictwa wojskowego. Wierzę, że udało się to zrealizować z sukcesem.

 

We wdzięcznej pamięci pozostawiam wszystkie dobre chwile, jakie spędziłem w Muzeum, dziękując za dotychczasową współpracę, za jej wymierne efekty, tworzenie dobrego klimatu oraz współdziałania na polu zarządzania instytucją, kreowania wydarzeń kulturalnych i projektów edukacyjnych, budowania marki oraz poprawy komunikacji z publicznością. Dziękuję także za okazję do refleksji nad kondycją polskiego muzealnictwa wojskowego.

 

Pozostaję z nadzieją, że Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w dalszym ciągu będzie miejscem twórczej pracy oraz spotkań, a przede wszystkim wiarygodnym i sprawdzonym partnerem wielu ważnych przedsięwzięć. Ufam, że rozpoczęte inwestycje i plany będą kontynuowane.

 

Korzystając z okazji, chciałbym podziękować za okazaną życzliwość i pomoc, kiedy jej potrzebowałem. Dziękuję Wam i jednocześnie życzę powodzenia oraz wielu sukcesów zawodowych i osobistych.

Jestem przekonany, iż w niedalekiej przyszłości będziemy mogli nadal wspólnie troszczyć się o dziedzictwo przeszłości, a nasze drogi jeszcze nie raz się skrzyżują.

 

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Paweł Pawłowski

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie 2017-2022