Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Podpisanie umowy z Zespołem Szkół Zawodowych nr. 1 w Dęblinie

Data dodania: 30 października 2014

W dn, dzisiejszym podpisane zostało porozumienie pomiędzy  Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, które reprezentował Dyrektor gen. bryg. pil. inż. (R) Ryszard Hać a Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr Jolantę Kiebzak.

Porozumienie zostało nawiązane w celu współdziałania w zakresie popularyzacji nauki, upowszechniania wiedzy historycznej oraz podtrzymywania i upowszechniania postaw patriotycznych.

Nasze placówki poprzez uczestnictwo we wspólnych programach oświatowo – edukacyjnych wspierają się w działaniach mających za zadanie pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej.

Jesteśmy przekonani, że porozumienie zaowocuje udaną współpracą.

DSC_0680DSC_0683DSC_0685DSC_0676