Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Pamiątki po poruczniku obserwatorze Julianie Augustyńskim

Data dodania: 10 kwietnia 2017

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie wzbogaciło się o nowe nabytki. Podczas szkolenia dla przewodników Wisła Guide Tour w Dęblinie w dniu 08.07.2017 r. na ręce dyrektora MSP Pawła Pawłowskiego zostały przekazane do Muzeum przez dr. inż. Mieczysława Kseniaka pamiątki po poruczniku obserwatorze Julianie Augustyńskim.

Wśród przekazanych darów były: osobista, ręcznie wykonana skrzynka na dokumenty, album uczniowski ze spływu kajakowego w 1934 w którym uczestniczył
J. Augustowski, dyplom za uzyskanie II miejsca w Zawodach Sportowych w 1935 wraz z 3 medalami, świadectwa ukończenia Kursu Obrony Przeciwgazowej oraz Kursu instruktorów modelarstwa, warunki ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie z 10 lutego 1936r., zaproszenie na uroczystość dziesiątej promocji połączonej z nadaniem sztandaru oraz na bal promocyjny dnia 15 października 1937 r., fotografia 4. Kompanii Szkoły Podchorążych, guzik i moneta Carska znalezione w Dęblinie przez J. Augustyńskiego.

Fotografie przedstawiają część kolekcji. Wszystkie przedmioty i dokumenty po opracowaniu trafią na ekspozycję oraz będą pomocne przy opracowywaniu kolejnych wystaw.

por. obs. (09.01.1915-1985) J. Augustyński mieszkaniec Lublina, maturzysta I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Lublinie, harcerz Błękitnej Jedynki, ukończył
z 75 lokatą (XII promocja) Szkołę Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Po wybuchu wojny przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie walczył w siłach powietrznych w polskich dywizjonach RAF. Strącony nad terytorium Niemiec trafił do niewoli a po zakończeniu wojny wyjechał do Argentyny, gdzie latał w lotnictwie cywilnym. Zmarł w Montevideo (Urugwaj).

Serdecznie dziękujemy Panu Mieczysławowi za wspaniały dar, przekazaną wiedzę oraz pieczę nad zabytkami historii.

K. Ragus