Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Pamiątki po kpt. pil. Józefie Tyszko w zbiorach Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Data dodania: 19 maja 2021

Do zbiorów Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zostały przekazane unikatowe plansze przeznaczone do szkolenia pilotów w Royal Air Force z lat 40-tych XX wieku. Plansze przekazali Państwo Maria i Piotr Oskroba, którzy odnaleźli je podczas porządkowania pamiątek po wuju Pani Marii – kpt. Józefie Tyszko (1919-1965), pilocie Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, przydzielonego w czerwcu 1942 r. do 301 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Pomorskiej”.

 

Jest to zbiór 10 tablic z odręcznie wykonanymi rysunkami na utwardzonym płótnie, przedstawiających podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy w obsłudze samolotów. Plansze te służyły do szkolenia polskich pilotów w ośrodkach szkoleniowych RAF w Wielkiej Brytanii.

Pierwsze badanie obiektów wskazuje, iż angielscy instruktorzy wprowadzali nietypowe rozwiązania w metodach szkoleniowych i wykazali się dużym poczuciem humoru- rysunki przedstawiają sceny rodzajowe obrazujące przepisy bezpieczeństwa. Plansze przedstawiają zalecenia dotyczące postępowania na ziemi, ale są też w nich instrukcje do postępowania w locie.

 

Na planszach pod rysunkami widnieją opisy, min.: The habit of dropping tools is dangerous and sometimes expensive (W wolnym tłumaczeniu: nawyk upuszczania narzędzi jest niebezpieczny, a czasami kosztowny); Always turn your air screw horinzontal before lifting the tail (zawsze obracać – śmigło horyzontalnie przed podniesieniem ogona).

 

 

Warto dodać, że pani Maria Oskroba podjęła trud skontaktowania się z rodzinami wszystkich pilotów lecących na bombardowanie stacji rozrządowej w Saarbrücken z kpt. Józefem Tyszką, nocą z 28 na 29 sierpnia 1942 r. zestrzelonych na miejscowością Geetbets w Belgii. Byli to: por. pil. Władysław Gandor, por. obs. Stanisław Świda, plut. rtg. Antoni Wasiak, por. strz. Edward Mucha oraz sierż. strz. Jan Uramowski.  O wynikach tego  projektu poinformujemy Państwa niebawem.

 

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie pragnie podziękować za ten unikatowy dar Państwu Marii i Piotrowi Oskroba. Mamy nadzieję na kontynuację naszej współpracy na rzecz upamiętnienia i zachowania dla kolejnych pokoleń pamiątek po pilotach Polskich Sił Powietrznych.

 

Pragniemy także podziękować panu generałowi pil. bryg. dr inż. Ryszardowi Hać (wykładowcy Katedry Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego LAW) za pomoc w przekazaniu obiektów do naszych zbiorów.

 

opracowanie: Paweł Pawlowski, Dagmara Krukowska
zdjęcia: Dagmara Krukowska, Karolina Pardo-Dybcio