Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Muzealny krajobraz Lubelszczyzny

Data dodania: 19 kwietnia 2018

9 maja 2018 r. w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbędzie się seminarium dedykowane pracownikom muzeów województwa lubelskiego.

Naszym zamierzeniem jest wywołanie dyskusji nt. kondycji muzeów na terenie województwa lubelskiego oraz zainicjowanie utworzenia lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich, jak również zintegrowanie środowiska muzealniczego.  Region Lubelski stanowi obecnie białą plamę na mapie działalności Stowarzyszenia, którą zamierzamy wypełnić. Celem powołania organizacji jest również rozpoczęcie wzajemnej współpracy na rzecz szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, leżącego między Wisłą a Bugiem.

9 lipca 2016 w Mediolanie 31. Zgromadzenie Generalne ICOM przyjęło cztery rezolucje dotyczące współczesnego muzealnictwa. Wśród nich szczególnie ta rezolucja określająca odpowiedzialność muzeów za krajobraz, wyznacza kierunki działania dla Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Wielokulturowa spuścizna miasta i regionu jest przedmiotem badań, ochrony i utrwalania w zbiorowej świadomości widzów, równolegle do budowania kolekcji związanej z dziejami polskiego lotnictwa wojskowego.

Dziedzictwo kulturowe, przenikające życie lokalnej społeczności województwa lubelskiego, integruje i pozwala zrozumieć miejsca, w których żyjemy. Ten najdalej na wschód wysunięty region Unii Europejskiej jest jednym z najciekawszych, biorąc pod uwagę tradycyjną kulturę niematerialną, folklor słowno-muzyczny. Multikulturowość i wieloetniczność prezentują subregiony obecnej Lubelszczyzny: Powiśle Lubelskie i Wyżyna Lubelska, południowe Podlasie, Chełmszczyzna i Zamojszczyzna.

W roku jubileuszu 20-lecia funkcjonowania Stowarzyszenia Muzealników Polskich – największej organizacji zrzeszającej pracowników polskich muzeów – pragniemy włączyć region lubelski do dyskursu na temat ochrony i nowoczesnej interpretacji naszego dziedzictwa, która jest niezbędnym elementem budowy społeczeństwa obywatelskiego, oraz aktywnie uczestniczyć w dialogu społecznym z perspektywy zgromadzonych dóbr kultury i historii.

Muzealny Krajobraz Lubelszczyzny

9 maja 2018 r. (środa), godz. 10.00

miejsce: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1

 

program:

10.00 – Powitanie

dr hab. Paweł Hut – dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Paweł Pawłowski– dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

wystąpienia programowe

10.30 – Tożsamość Muzeum : jak kształtowana jest współcześnie misja muzeum? – prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, Prezydent PKN ICOM

11.00 – Refleksja na temat aktualnej sytuacji polskiego muzealnictwa- dr hab. Piotr Majewski, dyrektor NIMOZ

przerwa kawowa

12.00 –  Stowarzyszenie Muzealników Polskich. Dwudziestolecie w Stuleciu… – Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa , Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich

12.30 – O potrzebie partnerstwa publiczno-prywatnego w przemysłach kulturowych na rzecz muzeum – Paweł Jaskanis , dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

13.00 – Muzeum Sił Powietrznych w muzealnym krajobrazie Lubelszczyzny – Paweł Pawłowski, dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

przerwa, poczęstunek

14.30- 16.00 – zebranie założycielskie Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Wydarzenie zorganizowane przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

 

Zapraszamy do udziału w seminarium. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać do dnia 25 kwietnia 2018 r.

Uczestnictwo bezpłatne – Zapraszamy!

 

sekretariat seminarium:

Malwina Markiewicz, kierownik Działu Marketingu i Wydawnictw

marketing@muzeumsp.pl  tel. +48 261 519 458

 

do pobrania:

seminarium.formularz zgłoszeniowy  (doc)

seminarium.formularz zgłoszeniowy (PDF)

seminarium.komunikat