Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Lekcje muzealne w MSP

Data dodania: 18 września 2012

W dniu 17 września br. 23 – osobowa grupa młodzieży z trzecich klas Gimnazjum Publicznego im. Stefana Batorego ze Stężycy, odbyła lekcje z przedmiotu „Historia” w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Dwugodzinne zajęcia dotyczyły tematów związanych z udziałem Polaków w II wojnie światowej na Zachodzie w tym w Bitwie o Anglię.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali pogadanki na te tematy, zadawali także liczne pytania dotyczące zgromadzonych w muzeum eksponatów, które przy okazji obejrzeli.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się plenerowa wystawa statków powietrznych, która ukazuje rozwój polskiej techniki lotniczej w okresie powojennym. Zapowiedziane są dalsze lekcje muzealne z pozostałymi grupami młodzieży z tego Gimnazjum. Tym sposobem zainaugurowaliśmy nową formę edukacji patriotyczno – obronnej młodzieży.

Serdecznie zapraszamy dyrekcje i nauczycieli innych szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych do korzystania z takiej formy edukacji historycznej młodzieży starszej. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszą placówką (telefoniczny lub internetowy), celem uzgodnienia tematyki i terminu lekcji.