Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

informacja

Data dodania: 16 października 2020

Przedstawiamy informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-PN.1.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Stworzenie infrastruktury dostępowej i technicznej poprzez budowę izolowanych miejsc postojowych statków powietrznych na terenie ekspozycji plenerowej Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie”.

dotyczy zapytania ofertowego  z dnia 08.10.2020