Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 19 października 2021

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-TP.3.2021 prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie – ETAP I”.