Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Dar absolwenta Oficerskiej Szkoły Lotniczej z 1951 roku

Data dodania: 21 września 2021

Pan ppor. pil w st. spocz. Ryszard Maruszak ofiarował do zbiorów naszego Muzeum swoje świadectwo ukończenia kursu pilotażu na samolotach bombowych w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie z 30 grudnia 1951 roku (świadectwo nr 1046, nazwisko zapisane jako „Maruszek”).

 

Ciekawostką jest fakt, iż pierwotnie świadectwo to miał podpisać ówczesny Komendant OSL- płk pil. obs. Szczepan Ścibior. Historia potoczyła się inaczej- 15 sierpnia 1951 roku płk Ścibior został aresztowany przez oficerów Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego, a następnie w wyniku procesu, stracony 7 sierpnia 1952 r.

Świadectwa OSL wydrukowano jednak jeszcze z jego nazwiskiem, które zostało maszynowo zakreślone. W zastępstwie Komendanta podpisał je płk obs. Nigof.

 

Pan Ryszard Maruszak służył w lotnictwie Marynarki Wojennej. Przekazał nam kilkanaście archiwalnych fotografii z czasu swojej służby.  Jego wspomnienia zostaną również utrwalone w projekcie realizowanym przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie pt.”Archiwum wspomnień – wywiady z polskimi lotnikami wojskowymi”. Nasz gość oddał cześć gen. bryg. pil. obs. Szczepanowi Ścibiorowi na miejscu jego pochówku przy Kościele pw. Matki Boskiej Loretańskiej w Garnizonie Dęblin.

 

Przekazany nam dar będzie prezentowany na przygotowywanej obecnie ekspozycji dyplomów i świadectw absolwentów Szkoły Orląt.