Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Bonowski Piknik Rodzinny - odsłonięcie tablicy informacyjnej

Data dodania: 22 maja 2023

Stworzenie w latach 30. XX w. poligonu bombardierskiego dla Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie wiązało się z wysiedleniem mieszkańców znajdujących się na jego terenie wsi. Więcej na ten temat przeczytają Państwo w artykule Małgorzaty Daniłko klikając tutaj.

 

Bonowski Piknik Rodzinny to wydarzenie cykliczne organizowane oddolnie przez kolejne pokolenia rodzin mieszkańców wysiedlonego Bonowa, spotykających się w dawnym miejscu zamieszkania swych przodków by snuć opowieści i wspomnienia o tej nieistniejącej już wsi.  Tegorocznej edycji poza wspaniałą rodzinną atmosferą towarzyszyło odsłonięcie tablicy informacyjnej i koncert w środku lasu. Tablica  jest elementem projektu przybliżającego historię Dęblińskiego Węzła Lotnisk, mówi o powstaniu poligonu lotniczego  i lądowiska w Bonowie, powstała z inicjatywy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie pod mecenatem Lasów Państwowych Nadleśnictwa Puławy.

 

Treść tablicy informacyjnej opracowała Małgorzata Daniłko – autorka książki pt. „Lotnisko Borowina-Gołąb”. Projekt graficzny wykonała Kierownik działu marketingu Muzeum Sił Powietrznych p. Malwina Markiewicz.

 

Gospodarzami wydarzenia były Lasy Państwowe w osobie nadleśniczego Jerzego Bosiaka, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie reprezentowane przez p. dyrektor Monikę Żmudę, Starosta Puławski Pani Danuta Smaga, Wójt Gminy Puławy Pan Kamil Lewandowski, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Gołębia z Prezes Panią Teresą Woszczek, Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu z Dyrektorem Panem Zbigniewem Barankiewiczem.

 

Partnerami byli: Ogólnokształcące Liceum Wojskowe im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Dęblinie reprezentowane przez uczniów – solistów zespołu „Dywizjon”, Ochotnicza Straż Pożarna w Gołębiu z Prezesem Panem Bartłomiejem Krukiem.

 

Wielu uczestników pikniku przybyło jednośladami biorąc udział w rajdzie rowerowym Gołąb – Bonów  pod przewodnictwem Pana Grzegorza Paciorka – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu.

 

Rys historyczny przedstawiła autorka tablicy Pani Małgorzata Daniłko. O Bonowie opowiedziała Pani Halina Osiak oraz kustosz tego miejsca Pan Tomasz Kozak. Słowo na temat historii działania i wagi Poligonu w Bonowie wygłosił wykładowca Lotniczej Akademii Wojskowej dr Andrzej Marciniuk. Wydarzenie prowadził kustosz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie p. Jacek Zagożdżon.

 

Utwór własnego autorstwa mówiący o historii wsi Bonów zaśpiewały mieszkanki Bychawki III kolonii – potomkinie mieszkańców wysiedlonej wsi.

 

Gwoździem programu był występ wokalistów zespołu „Dywizjon” z Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie, prowadzonego przez absolwenta Liceum, Pana Andrzeja „Cypisa” Królikowskiego.

 

Po koncercie, przy dźwiękach akordeonu Jerzego Jabłonki i wspólnym śpiewie wszyscy mogli posilić się z „Chłopskiego garnka” przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich Zawiślanki z Góry Puławskiej .

 

Dziękujemy organizatorom i uczestnikom wydarzenia, a wszystkim miłośnikom leśnych wędrówek polecamy odwiedzenie tego miejsca.

 

 

Głównym sponsorem Bonowskiego Pikniku Rodzinnego była Gmina Puławy natomiast fundatorem tablicy informacyjnej są Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Puławy.

Fot. Anna Sawińska, Aneta Ciesielska