Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

50-lecie „Lotnika”

Data dodania: 22 października 2022

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze imienia Franciszka Żwirko i Stanisława Wigury w Dęblinie obchodzi jubileusz 50. rocznicy swojego powstania. Z tej okazji odbyła się uroczysta gala oraz ceremonia otwarcia nowej siedziby szkoły. Życzymy społeczności popularnego „Lotnika” kolejnych pięćdziesięciu lat dynamicznego rozwoju, zgodnie z jego dewizą „Mierz wysoko”.

 

Wydarzenia tego jubileuszowego dnia rozpoczęła Msza Święta w kościele garnizonowym Matki Bożej Loretańskiej. Przewodniczył jej ks. bp Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego.

 

Podczas gali jubileuszowej Sekretarz Stanu w MON, Wiceminister Wojciech Skurkiewicz, gratulował społeczności szkoły znakomitych rezultatów nauczania. Podkreślił, że Resort Obrony Narodowej inwestuje środki w rozwój szkolnictwa wojskowego różnych szczebli, który w ostatnich latach skutkuje ogromnym wzrostem liczby uczniów i studentów szkół oraz uczelni wojskowych. Jednym z wyrazów wysiłku na rzecz polepszenia bazy sprzętowej i lokalowej jest oddanie do użytku nowoczesnej siedziby Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie. Otwarcia budynku dokonał Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz wraz z dyrektorem OLL, ppłk. rez. mgr. inż. Andrzejem Jaworskim.

 

W uroczystościach, które odbyły się w sali widowiskowej Klubu Uczelnianego Lotniczej Akademii Wojskowej, wzięło udział wielu znamienitych gości. Wśród nich znalazła się matka chrzestna sztandaru szkoły – Ewa Błasik, wdowa po śp. generale Andrzeju Błasiku, który ukończył „Lotnika” w 1981 r. Szczególne miejsce zajęli inni absolwenci szkoły, wśród których jest między innymi 18 generałów wojsk lotniczych! Jednym z nich jest generał pilot Krzysztof Cur, Rektor – Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej. Zaznaczył, że dęblińskie Liceum Lotnicze było zawsze „szkołą wysokich lotów”. Innymi szacownymi gośćmi byli uczniowie i absolwenci pierwszego rocznika szkoły (1972-76), którzy przekazali dyrektorowi OLL pamiątkowe zdjęcie ich grupy sprzed 50-ciu laty.

 

Ważne słowa skierował do uczestników uroczystości Sławomir Frątczak, kierownik Muzeum Katyńskiego, Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego. Podkreślił wagę decyzji, które podejmują młodzi ludzie, wstępując na ścieżkę rozwoju w szkole wojskowej. Oprócz zalet, blasków i zaszczytów służby w Siłach Powietrznych, ważne jest przede wszystkim poświęcenie dla sprawy obrony Ojczyzny, które jak uczy nas historia, może wymagać zapłacenia ceny najwyższej – ceny własnego życia.

 

Ppłk rez. mgr inż. Andrzej Jaworski, dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego, przewodniczył uroczystościom jubileuszowym oraz otwarciu nowej siedziby szkoły. Przedstawił w interesującej prezentacji historię szkoły, której idea utworzenia zrodziła się w latach 70 – tych. Głównym celem funkcjonowania Liceum Lotniczego miało być profesjonalne przygotowanie kandydatów do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej, czyli „słynnej „Szkoły Orląt”. Generał bryg. pil. dr hab. Józef Kowalski, ówczesny Komendanta WOSL, po otrzymaniu zgody MON na utworzenie szkoły eksperymentalnej, rozkazem nr 39 z 3 września 1972 powołał do życia Liceum Lotnicze. Zaledwie dziewięć dni później!, 11 września 1972 roku, osiemdziesięciu dziewięciu uczniów podzielonych na trzy klasy rozpoczęło zajęcia.

 

Uroczystości uatrakcyjnił występ Zespołu „Dywizjon” z akompaniamentem Orkiestry Wojskowej w Dęblinie. Członkami „Dywizjonu” są uczniowie „Lotnika” pod kierownictwem muzycznym Andrzeja Królikowskiego.

 

Muzeum Sił Powietrznych ściśle współpracuje z Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym. Uczniowie szkoły zwiedzają nasze ekspozycje i uczestniczą w muzealnych wydarzeniach, zwiększając tym samym swoje kompetencje z zakresu dziedzictwa historycznego polskich skrzydeł.

 

Podczas uroczystości jubileuszowych nasze Muzeum reprezentował zastępca dyrektora MSP Jakub Mitek, który na ręce dyrektora OLL przekazał pamiątkowy dyplom.