Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
  • Strona główna
  • /
  • Aktualności
  • /
  • 22. Zjazd koleżeński absolwentów "Szkoły Orląt" w Dęblinie - odsłonięcie tablicy pamiątkowej promocji - 77 WOSL

22. Zjazd koleżeński absolwentów "Szkoły Orląt" w Dęblinie - odsłonięcie tablicy pamiątkowej promocji - 77 WOSL

Data dodania: 16 października 2023

W dniach 06 – 08. 10. 2023 r. w obiektach Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW) oraz Muzeum Sił Powietrznych (MSP) w Dęblinie odbył się 22 Zjazd Koleżeński Promocji-77 WOSL (Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza). Głównymi organizatorami zjazdu byli: kmdr nawig. dr Waldemar WÓJCIK i ppłk nawig. mgr Andrzej PROKOPEK

 

Punktualnie o 18.00 06 października 2023 r. do pamiątkowej fotografii na stopniach Pałacu Mniszchów ustawiło się ok. 120! uczestników Zjazdu. W centralnym miejscu stanął Poczet Sztandarowy Stowarzyszenia w składzie: Dowódca-mjr pil. inż. Mieczysław WYSZOGRODZKI, Sztandarowy – ppłk. pil. mgr. inż. Andrzej PAKUZA, Asysta – ppłk pil inż. Sławomir WROŃSKI.

 

Następnie w Sali Kolumnowej pałacu przeprowadzono Zebranie Sprawozdawcze, w którym uczestniczyli Członkowie Stowarzyszenia. Mjr pil. inż. Ryszard DĘBSKI zgłosił wniosek, przyjęty przez Kolegów, usprawniający dotychczasowe zasady funkcjonowania Stowarzyszenia.

 

Sobota 07 października  była dniem pamiętnym zarówno dla Stowarzyszenia, jak też dla Muzeum Sił Powietrznych. Uczestnicy zjazdu zebrali się w Bramie Pamięci Muzeum, gdzie przygotowywano się do uroczystego odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej Promocji-77 WOSL. Scenariusz uroczystości przygotował płk nawig. mgr Tadeusz KRZĄSTEK. Przy Tablicy Pamiątkowej przesłoniętej szarfą w barwach narodowych ustawiono Asystę Honorową w składzie studentów i podchorążych LAW.

 

O 10.00 płk dypl. Jan URBANIAK wydał komendę do wprowadzenia Sztandaru Stowarzyszenia. Odegrano Marsz Lotników. Prowadzący powitał i podziękował za przybycie na uroczystość: Monice Żmudzie – Dyrektor Muzeum Lotnictwa, ks. Płk. Mariuszowi Stolarczykowi – Proboszczowi i Kapelanowi Garnizonu Dęblin oraz rzeszy przybyłych gości. Najserdeczniejsze powitanie skierowane było rzecz jasna do wszystkich kolegów ze Stowarzyszenia wraz z ich rodzinami.  Generał (R) Zbigniew GALEC przedstawił historię powstania i dorobek Stowarzyszenia oraz jego plany na przyszłość.

 

Następnie płk KRZĄSTEK odczytał nazwiska 12 Kolegów którzy zginęli śmiercią Lotnika w katastrofach lotniczych oraz 46 Kolegów, którzy z innych przyczyn odeszli do Niebieskiej Eskadry.

 

Na komendę prowadzącego uroczystość delegacja w składzie: Pani Monika ŻMUDA, płk Jan URBANIAK, ks. płk M. Stolarczyk, Pani Halina LIPSKA, mjr pil. inż. Andrzej ADACH odsłoniła Tablice Pamiątkową.

Okolicznościowe ryngrafy z miniaturą tablicy otrzymali: Rektor – Komendant LAW gen. Krzysztof Cur. Dyrektor MSP, Kapelan Garnizonu, płk nawig. mgr Jan Frąchowicz i dr Roman Kozłowski, adiunkt MSP.

Następnie Poczet Sztandarowy i wszyscy uczestnicy uroczystości przemieścili się pod Pomnik Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt, gdzie delegacja w składzie: Pani Monika ŻMUDA, gen. dyw. Zbigniew GALEC, kmdr Waldemar WÓJCIK złożyła wieniec w kształcie lotniczej szachownicy. Po wykonaniu pamiątkowej fotografii, uczestnicy uroczystości przemieścili się do obiektów MSP i do ośrodka szkolenia, gdzie zapoznali się z historią i teraźniejszością „Szkoły Orląt”.

 

Wieczorem w Sali Balowej Rektoratu LAW odbyło się kolejne, nieco mniej oficjalne, spotkanie. 50 rocznica przekroczenia przez Członków Stowarzyszenia bram Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej była wspaniałą okazją do dzielenia się wspomnieniami oraz opowieściami z życia byłych podchorążych i ich Rodzin.  Ustalono także m.in. termin i miejsce zjazdu w roku 2024.

 

Tablica pamiątkowa Promocji WOSL 1977 wzbogaciła Bramę Pamięci i dodała wartości Muzeum, które jest także żywym pomnikiem Absolwentów „Szkoły Orląt”.

 

Autor tekstu sprawozdania: Płk (R) pil. Jan Urbaniak, korekta: J. Mitek/MSP

Zdjęcia. D. Kurek/MSP oraz członkowie Stowarzyszenia Promocja-77 WOSL

Pomoc przy organizacji spotkania ze strony Muzeum: dr R. Kozłowski, D. Krukowska