Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

zapytanie ofertowe

Data wydarzenia: 11 czerwca 2019

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza do składania ofert na realizację usług pod nazwą: „Przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich pracowników Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie”.

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl, faxem na numer 261 519 450 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.06.2019 r. do godziny 10:00.

do pobrania: treść zapytania ofertowego, wzór umowy na realizację zadania, formularz ofertowy oraz klauzula informacyjna RODO

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna