Zaplanuj wizytę

GODZINY OTWARCIA WYSTAW / OPENING HOURS/ GEOFFNET UHR

 

SEZON ZIMOWY (listopad – marzec / XI-III)

wtorek- niedziela / tuesday – sunday / 09.00 – 16.00

 —————————————————–

SEZON LETNI (kwiecień – wrzesień / IV-IX)

wtorek- piątek / tuesday – friday / 09.00 – 17.00

sobota niedziela / saturday – sunday / 10.00-18.00

 

CENNIK BILETÓW / TICKET PRICE

 1. Bilet normalny/adults/Normal – 10
 2. Bilet ulgowy/ concessions/Ermassigt – 5
 3. Bilet rodzinny /family/ Fammilien – 25 zł (2 rodziców + dzieci do lat 18)
 4. Bilet specjalny dla mieszkańców Powiatu Ryckiego – 4
 5. Profesjonalna sesja foto/video – cena biletów + 50
 6. lekcja muzealna /museum workshop (min. 15 osób) – 50 zł/ 45 min.+ bilet wstępu 4 zł/osoba
 7. Przewodnik muzealny* / guide/Fuhrer– 50 zł/1godzina, 75 zł/ 1,5 godziny (j. polski), 100 zł/1h, 150 zł/1,5 h (j.angielski/english)
 8. Wejście do samolotu Jak-40 /aircraft – 3 zł od osoby
 9. Wejście do śmigłowca Mi-6 /aircraft–  3 zł od osoby
 10. Wejście do samolotu Jak-40 + śmigłowiec Mi-6 / one ticket for two aircrafts – 5 zł od osoby
 11. Audio-przewodnik – 5 zł (obowiązuje zwrotna kaucja za wypożyczenie urządzenia w kwocie 30 zł), audio guide in english can be hired from the main ticket office – 5 zł / refundable deposit for the audio guide – 30 zł

Muzeum oferuje audio-przewodniki w języku polskim i angielskim / Museum offers audio guides in polish and english

* czas zwiedzania wystawy w Muzeum Sił Powietrznych to 1,5 godziny

Honorujemy Karty Dużej Rodziny

 1. Bilet normalny KDR – 6, zł
 2. Bilet ulgowy KDR – 3, zł
 3. Bilet rodzinny KDR – 15, zł

wstęp bezpłatny na wystawę stałą – wtorek

Admission free -permanet exhibition -tuesday

Eintritt frei – standige ausstellung – Dienstag

Kasa muzeum jest zamykana na 30 minut przed zamknięciem wystawy/ last admission 30 min. before closing time

Rezerwacje dla grup / reservation for groups/ fur Gruppen:

rezerwacje przyjmowane są co najmniej 2 dni przed planowaną wizytą

przewodnik muzealny dostępny po uprzednim ustaleniu telefonicznym lub osobistym

tel. +48 261 519 462, e-mail. rezerwacja@muzeumsp.pl

 

 

 

OFERTY SPECJALNE:

Bilet dla mieszkańców Powiatu Ryckiego

Przyjedź mamo na przysięgę

Koleją do Kultury

Polska-zobacz więcej- Muzeum za 50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilet normalny przeznaczony jest dla osób, którym nie przysługuje bilet ulgowy oraz którym nie przysługuje zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 z późn. zm.);
 • dzieciom do lat 7;
 • kombatantom i weteranom;
 • pilotom wycieczek i przewodnikom turystycznym.

 

Bilet ulgowy przeznaczony jest dla:

 • uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentów oraz osób odbywających studia doktoranckie, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • osób powyżej 65 roku życia, emerytów, rencistów, rencistów socjalnych, a także osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • osób fizycznych odznaczonych odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionych tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.
 • osób posiadających bilet na pociąg uruchamiany przez Spółkę Koleje Mazowieckie i kupujących bilet wstępu do Muzeum w ciągu 30 dni od daty upływu ważności biletu Spółki Koleje Mazowieckie. Warunkiem uzyskania zniżki przy zakupie biletu wstępu do Muzeum jest okazanie:
 • biletu na pociąg Spółki Koleje Mazowieckie, zakupiony w czasie trwania Akcji promocyjnej, spełniający kryteria opisane w pkt 5 dotyczącym biletów ulgowych;
 • Karty Mazowieckiej wraz z paragonem, stanowiącym dowód doładowania Karty Mazowieckiej
  w czasie trwania Akcji promocyjnej, spełniającym kryteria opisane w pkt 5 dotyczącym biletów ulgowych;
 • dowodu zakupu biletu na pociąg Spółki Koleje Mazowieckie w systemie SkyCash, spełniającym kryteria opisane w pkt 5 dotyczącym biletów ulgowych

 

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum są:

1) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

2) legitymacje emeryta-rencisty;

3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 1 pkt 3 i § 2 pkt 2;

5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 1 pkt 4 i § 2 pkt 1;

6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie oraz legitymacja weterana i weterana poszkodowanego;

7) legitymacje Membership Card ICOM i Member-ship Card ICOMOS;

8) Karta Polaka;

9) dokumenty potwierdzające wiek;

10) legitymacja pilota wycieczek lub legitymacja przewodnicka;

11)  inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 1 pkt 1–3, do korzystania
z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

12) dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Powiatu Ryckiego.

 

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

Bilet rodzinny przysługuje dwóm osobom dorosłym i dzieciom do lat 18.

Bilet grupowy przysługuje grupie liczącej minimum 15 osób.

Do lekcji muzealnej należy zakupić bilet specjalny dla każdego uczestnika lekcji.

Bilety KDR przysługują osobom legitymującym się Kartą Dużej Rodziny.

Bilet specjalny przysługuje mieszkańcom Powiatu Ryckiego oraz uczestnikom lekcji muzealnej.