Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

sztandar Koła 23 ZBŻZ w Muzeum

Data dodania: 20 listopada 2019

Do zbiorów muzealnych przekazany został dzisiaj sztandar Koła nr 23 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Weksylium w asyście złożonej z Członków Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (taka obecnie nazwę ma dawny ZBŻZ) przekazał uroczyście prezes- pan płk w st spocz. mgr inż Bogdan Grabowski. Przekaz miał formę ceremonii – z towarzyszeniem „Marsza Lotników”, prezentacją sztandaru, odczytaniem Aktu Przekazania i podpisania umowy. Na zakończenie wysłuchaliśmy także hymnu Koła- pieśni skomponowanej przez płk Jana Chojnackiego „To przecież nie tak dawno…”.

Sztandar został nadany dla Koła nr 23 w 1985 roku, a jego fundatorem płk w st. spocz Antoni Gogol- uczestnik wojny obronnej w 1939 w 135 pułku piechoty w twierdzy Osowiec.

Prezes, płk Grabowski, ofiarowując weksylium do kolekcji Muzeum Sił Powietrznych, wyraził pragnienie, by ten biało-czerwony sztandar był dumą i chlubą dla potomnych, ku wiecznej pamięci tych, którzy służyli Ojczyźnie, broniąc polskiego nieba.