Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
  • Strona główna
  • /
  • Aktualności
  • /
  • Zamówienia publiczne
  • /
  • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi nadzoru inwestorskiego, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi nadzoru inwestorskiego, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 07 października 2013