Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

ogłoszenie o zamówieniu 586247-N-2019

Data dodania: 14 sierpnia 2019

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza do składania ofert na: wykonanie instalacji oraz montaż iluminacji terenu ekspozycji plenerowej w ramach dotacji celowej – Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji dozorowanej wraz z iluminacją terenu na ekspozycji plenerowej

Ogłoszenie nr 586247-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
do dnia 29.08.2019 r, godzina: 12:00

 

 

cała treść ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz formularze do pobrania (Załączniki 1-11):