Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

My Armii Krajowej Żołnierze

Data dodania: 28 września 2022

27 września, w Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, wernisażem nowej wystawy czasowej w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej uczczono 80. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

 

Słowo wstępne wygłosił Paweł Pawłowski, dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie . Swoje eksponaty na ekspozycji udostępnił p. Mirosław Borowski znany szczeciński kolekcjoner, zaś autentycznymi bohaterami dnia stali się żyjący jeszcze kombatanci zrzeszeni w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Koszalin: ppor. (S) Aleksander Kaczorowski ps. „Kaczorek” – powstaniec warszawski, ppor. (S) Jan Tomaszewski ps. „Cichy” z Inspektoratu AK Łomża, nieobecnego por. (S) Jerzego Leonowicza ps. „Żbik”, kawalera Krzyża Walecznych i powstańca warszawskiego reprezentował p. Stanisław Gargała – prezes Koła Związku Inwalidów Wojennych RP w Koszalinie, zaś w imieniu nieżyjącego ppor. (S) Henryka Kietrysa ps. „Tygrys” z I Wileńskiej Brygady AK odznaczenie odebrała córka Danuta.

 

W imieniu Kapituły Odznaki Honorowej „Kolumbowie rocznik 20”, odznaczenia wręczył dr Wojciech Grobelski, adiunkt MOPL, prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Koszalinie. Jednocześnie pod auspicjami Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, na muzealnym dziedzińcu została otwarta wystawa plenerowa poświęcona zbrojnemu ramieniu Polskiego Państwa Podziemnego, którą w imieniu dyrektora Oddziału, dr. Pawła Skubisza, rekomendował p. Rafał Semołonik z koszalińskiej placówki IPN.

 

Warto wiedzieć, iż przedsięwzięcie odbywa się w ramach Europejskie Dni Dziedzictwa i promuje wiedzę o polskiej tożsamości oraz bohaterach narodowych.