Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Komora niskich ciśnień na ekspozycji w muzeum

Data dodania: 27 sierpnia 2020

Do zbiorów Muzeum Sił Powietrznych użyczona została komora niskich ciśnień. Przekazu dokonał Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Mrągowie.

Wykorzystywana była w czasie obozów kondycyjnych, w WOSZK w Mrągowie przez niemal wszystkich obecnie służących pilotów samolotów odrzutowych. O komorze z sentymentem mówi Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk. W niej, do swojego lotu w kosmos, przygotowywał się generał bryg. pil. Mirosław Hermaszewski.

 

Komora niskich ciśnień to szczelne pomieszczenie z układem pomp do obniżania ciśnienia atmosferycznego do bardzo niskich wartości stosowane w astronautyce i medycynie ratunkowej. Służy do wytwarzania warunków jakie panują na dużych wysokościach lub symulacji przestrzeni kosmicznej. Używane są przy badaniach i opracowywaniu metod zabezpieczania organizmu człowieka oraz aparatury kosmicznej przed szkodliwymi skutkami nagłej zmiany ciśnienia.

 

 

Komora niskich ciśnień PBK-53 (rok prod. 1957, ZSRR)

umożliwia przeprowadzenie treningu personelu latającego obejmującego:

  • wpływ niedotlenienia na zdolność wykonywania zadań w aspekcie zachowania sprawności psychofizjologicznej,
  • trening dekompresji.

Komora  składa się m.in. z barokomory, pomp próżniowych, silników elektrycznych, przyrządów tlenowych, tablicy sterowania oraz wielu innych niezbędnych podzespołów.

Dekompresję uzyskuje się wykorzystując zjawisko wyrównywania się ciśnienia.
Podsystem informatyczny umożliwia ustawienie kolejności i czasu otwarcia zaworów dekompresyjnych oraz:

  • obrazuje i rejestruje informacje o ciśnieniu w komorze właściwej i zbiorniku dekompresyjnym,
  • umożliwia zapis graficzny i rejestruje parametry ciśnienia atmosferycznego komory,
  • rejestruje parametry fizjologiczne z przebiegu  badania,
  • tworzy bazę danych badania.

 

Komora  była wykorzystywana do treningów w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Mrągowie w latach 2004 – 2016 . Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Mrągowo został powołany rozkazem organizacyjnym Dowódcy WL i OPLOK – gen. Jana Freya-Bieleckiego z dnia 31 października 1960 roku. Ośrodek jest spadkobiercą lotniczych tradycji Półwyspu Czterech Wiatrów. W latach trzydziestych XX wieku w tym miejscu funkcjonowała Pruska Szkoła Szybowcowa. Po II wojnie światowej na stokach góry uczyli się sztuki latania polscy pasjonaci szybownictwa. 2 stycznia 1961 roku do Mrągowa zawitał pierwszy turnus kondycyjny dla personelu latającego Sił Zbrojnych. Przez 44 lata Ośrodek funkcjonował w strukturach Sił Powietrznych szkoląc polskich lotników wojskowych. W tym czasie na turnusach kondycyjnych przebywała rzesza ponad 45 tysięcy pilotów i personelu latającego Sił Powietrznych.

 

Użyczony nam obiekt będzie prezentowany na wystawie głównej w części poświęconej szkoleniu personelu latającego Sił Powietrznych.

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie pragnie złożyć serdeczne podziękowania  dla Dowództwa Generalnego Rodzajów Sil Zbrojnych oraz 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego za pomoc w transporcie obiektu.