Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

informacje i wyjaśnienia: Ochrona osób i mienia w Muzeum w Dęblinie

Data dodania: 07 kwietnia 2021

Publikujemy informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na realizację usług pod nazwą „Ochrona osób i mienia w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1 w Dęblinie”:

  • wyjaśnienia do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
  • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  • Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianach

 

UWAGA- nowy termin składania ofert: do 12.04.2021 do godziny 10.00

 

dotyczy ogłoszenia z dnia 31 marca 2021 r.