Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

ogłoszenie: Ochrona osób i mienia MSP Dęblin

Data dodania: 31 marca 2021

Muzeum Sił Powietrznych zaprasza do składania ofert na realizację usług pod nazwą  „Ochrona osób i mienia w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1 w Dęblinie”.

2021/BZP 00025951/01

Termin składania ofert: 08.04.2021  godzina 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 08.04.2021 12:00

 

ogłoszenie jest także zamieszczone: strona postępowania o udzielenie zamówienia na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych

 

do pobrania: ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami