Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

informacja do zapytania ofertowego

Data dodania: 02 kwietnia 2020

informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług pod nazwą: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie”.

dotyczy zapytania z dnia 25.03.2020